Menu Skip to content

Regulatorna financijska izvješća

Hrvatski Telekom ima regulatornu obvezu pripremati i objavljivati regulatorna financijska izvješća i pripadajuću dokumentaciju.

S ciljem liberalizacije nacionalnog telekomunikacijskog sektora i stvaranja tržišno orijentiranog okružja Hrvatska Agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) je u prosincu 2013. godine izdala rješenje prema kojem je HT obvezan provoditi računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo. Za tu svrhu Agencija je odabrala HCA/FAC, CCA/FAC, CCA/LRIC metodologije za potrebe izračuna jediničnog troška usluga te CCA/FAC metodologije za potrebe računovodstvenog razdvajanja.

Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA