Menu Skip to content

HT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge.

Osnovne djelatnosti Hrvatskog Telekoma d.d. i o njemu ovisnih društava jesu: pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te projektiranje i izgradnja elektroničkih komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Uz usluge nepokretne telefonije (pristup i promet usluga nepokretne telefonije te dodatne usluge nepokretne mreže), Grupa također pruža internetske, IPTV i ICT usluge, usluge prijenosa podataka (najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM) te usluge pokretnih telefonskih mreža GSM, UMTS i LTE.

Poduzeće Hrvatski Telekom d.d.
Adresa Radnička cesta 21
10000 Zagreb
Hrvatska
MB 1414887
OIB 81793146560

Ukupan broj korisnika prema uslugama


 • 827.000 Fiksna mreža
 • 2.274.000 Pokretna mreža
 • 736.000 Broadband internet
 • 491.000 Televizija

O rganizacijska struktura Hrvatskog Telekoma dizajnirana je na način koji kompaniji omogućuje fleksibilnost i efikasnost te potpunu posvećenost korisnicima.

Kompanija je organizirana u nekoliko funkcionalnih segmenata ili funkcionalnih jedinica: poslovne jedinice, funkcije podrške i upravljanja, tehničke funkcije i funkcije za korisničko iskustvo.

HT ima dvije poslovne jedinice čija je uloga upravljanje te odgovornost za njihovu dobit i gubitak. Poslovna jedinica za privatne korisnike uključuje marketing za privatne korisnike, direktan nastup na tržištu, dućane, proaktivne prodajne kanale, e-poslovanje, koordinaciju i upravljanje kanalima za privatne korisnike. Poslovna jedinica za poslovne korisnike uključuje marketing poslovnih korisnika, upravljanje isporukom ICT rješenja, korporativnu prodaju, prodaju malim i srednjim poslovnim korisnicima, koordinaciju i upravljanje kanalima za poslovne korisnike.

Funkcije podrške i upravljanja obuhvaćaju poslove zajedničke cijelom Društvu, osiguravaju usklađenost svih poslovnih segmenata te omogućavaju kompaniji da posluje kao jedna cjelina. Ove funkcije ostvaruju sinergiju različitih segmenata poslovanja, koordiniraju aktivnosti, daju smjernice, postavljaju standarde i osiguravaju njihovu primjenu za cijelo Društvo. Ovdje spadaju: funkcije podrške i upravljanja predsjednika Uprave, funkcije podrške i upravljanja za financije i funkcije podrške i upravljanja za ljudske resurse.

Tehničke funkcije obuhvaćaju poslove usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija na razini Društva, a s ciljem pružanja tehničke platforme za usluge i stvaranje učinaka sinergije na internoj i eksternoj razini. U njihovoj je nadležnosti i razvoj sustava mreže i usluga te upravljanje zajedničkim uslužnim centrima.

Funkcije za korisničko iskustvo uključuju korisničku službu, pozadinsku podršku, cjelovito korisničko iskustvo i procesnu izvrsnost. Također, koordiniraju i upravljaju svakodnevnim operativnim i transformacijskim aktivnostima povezanima s korisničkim iskustvom iz integrirane, cjelovite perspektive u poslovnim jedinicama za privatne i poslovne korisnike, tehničkim i drugim funkcijama.

Pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva

Strategija HT-a temelji se na kvaliteti usluga, zadovoljstvu korisnika i daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa te usluga s dodanom vrijednošću vezanih uz širokopojasni pristup.

Niska razina zaduženosti, razvijena tehnološka infrastruktura koja omogućava daljnji razvoj usluga te vlastiti ljudski i stručni potencijali jamstvo su daljnjeg rasta i povećanja potencijala HT-a. Danas HT s pravom nosi epitet jednog od najsnažnijih gospodarskih subjekata u državi i kao takav je bio i ostao jedan od ključnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva.

Segmenti usluga

Fiksna telefonija i Internet

HT Grupa pruža sve telekomunikacijske usluge u vezi s fiksnom telefonijom, Internetom, IPTV-em i međunarodnim komunikacijama.

Mobilne mreže

Pokretne mreže HT-a danas pokrivaju oko 98 posto teritorija RH, a međunarodni roaming s više od 200 GSM operatora u svijetu omogućuje našim korisnicima dostupnost izvan granica matične mreže. HT ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu mobilnih komunikacija s oko 47 posto svih korisnika.

Prijenos podataka

Kao vodeći pružatelj podatkovnih usluga na tržištu HT omogućuje korisnicima niz usluga prijenosa podataka - najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM.

Ključni datumi

 • Siječanj 1999.

  Utemeljen Hrvatski Telekom

  Razdvajanjem HPT-a - Hrvatske pošte i telekomunikacija na HP - Hrvatsku poštu d.d. i HT - Hrvatske telekomunikacije d.d utemeljen Hrvatski Telekom

 • Listopad 1999.

  Deutsche Telekom AG kupuje 35% HT-a

  Temeljem raspisanog javnog natječaja Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o prihvaćanju ponude Deutsche Telekoma AG, koji je za 35% dionica HT-a platio 850 milijuna US$. Ovo je jedna od uspješnijih privatizacija u tranzicijskim zemljama, uzimajući u obzir vrijednost poduzeća prema GDP per capita te postignute cijene dionica. Dodatna potvrda uspješnosti projekta je i nagrada uglednog časopisa «Central European» prvoj fazi privatizacije HT-a.

 • Tijekom 2000.

  Rebalans tarifne strukture

  Tijekom 2000. godine, u sklopu priprema za konkurenciju na tržištu fiksne telefonije, kompanija je obavila pripreme za rebalans tarifne strukture kako bi se osigurala cijena usluga na razini konkurentskih cijena u Europi i svijetu

 • Listopad 2001.

  Deutsche Telekom AG postaje većinskim vlasnikom HT-a

  Deutsche Telekom AG postaje većinskim vlasnikom HT-a, s udjelom u vlasničkoj strukturi 51%, dok je vlasnik preostalog dijela Vlada Republike Hrvatske

 • Veljača 2002.

  Uvedena je nova, fleksibilnija organizacijska struktura

  Hrvatski Telekom je organiziran kao jedna organizacijaka jedinica koja se sastoji od nekoliko funkcionalnih jedninica. Unutar HT-a tako postoje dvije glavne funkcionalne strukture: korporativne jedinice, čiji je primarni zadatak generiranje i očuvanje vrijednosti kompanije, i poslovne jedinice koje imaju direktnu tržišnu odgovornost i odgovornost za dobit i gubitak.

 • Tijekom 2002.

  100% digitalno

  završen je proces digitalizacije nepokretne mreže, čiji stupanj sada iznosi 100%.

 • Siječanj 2003.

  Izdvajanje pokrenih komunikacija

  Hrvatski Telekom osniva tvrtku kćer - HT mobilne komunikacije d.o.o., u 100%-tnom vlasništvu HT-a. Izdvajanjem pokretnih komunikacija taj sektor još kvalitetnije i bolje posluje te je u poziciji da svoje resurse u potpunosti iskoristi za razvoj pokretnih komunikacija, što će najbolje osjetiti najšira javnost, tj. korisnici usluga. Također, izdvajanje pokretnih komunikacija dio je zahtjeva regulatora o transparentnosti uvida u poslovanje pojedinih usluga HT-a.

 • 1. listopada 2004.

  HT ulazi u T obitelj

  Hrvatski Telekom je postao dijelom globalnog T-branda, robne marke Deutsche Telekoma, jednog od vodećih telekom operatora. Ulaskom u T obitelj, HT je promijenio obilježja svoje robne marke, zadržavajući istodobno svoj nacionalni identitet. Tako je krovni brand kompanije postao T-Hrvatski Telekom, a segmenti brandova T-Com, koji ujedinjuje usluge nepokretne mreže i on-linea, i T-Mobile.

 • 17. veljače 2005.

  Nastavak privatizacije

  Vlada Republike Hrvatske prenijela je 7% dionica HT d.d. na Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u skladu sa Zakonom o privatizaciji HT d.d.(NN 65/99 i NN 8/2001).

 • 1. travnja 2005.

  Novi tarifni sustav

  Odgovarajući na zahtjeve dijela korisnika te novouspostavljenog regulatornog okruženja, T-HT je ponudio, a Agencija za telekomunikaije odobrila dodatni tarifni sustav s dva korisnička paketa utemeljena na jednoj sekundi kao obračunskoj jedinici. T-HT je u kreiranju paketa primijenio rezultate istraživanja svojih korisnika te najbolju praksu međunarodnih telekomunikacijskih kompanija i njihove strukture korisničkih paketa koje nude jednu sekundu kao obračunsku jedinicu.

 • 17. kolovoza 2005.

  Nova ogranizacijska struktura

  Uprava T-HT-a usvojila je novu organizacijsku strukturu i opseg poslova organizacijskih jedinica Društva. Time su stvoreni organizacijski preduvjeti za daljnji razvoj i rast korisnički orijentirane kompanije u uvjetima snažne konkurencije na potpuno dereguliranom telekomunikacijskom tržištu.

 • 30. svibnja 2006.

  Kupnja Iskona

  Transakcijom vrijednom 13,7 milijuna eura HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. postale su vlasnikom 100 posto dionica IskonInterneta d.d. Prije zaključenja kupnje Iskon portal je izdvojen u zasebnu kompaniju Adriatic Media d.o.o. i nije bio predmet kupnje od strane T-HT-a. Iskon je uspješna ISP kompanija sa 111 stalno zaposlenih i ostvarenim ukupnim prihodom od 81 milijun kuna u 2005.godini.

 • 1. lipnja 2006.

  2.000.000 korisnika T-mobilea

  S brojkom od dva milijuna korisnika, T-Mobile potvrdio je vodeću poziciju na tržištu mobilnih operatora. Od samih početaka T-Mobile bilježi kontinuiran rast, a put od milijun do dva milijuna korisnika prešao je u svega četiri godine.

 • 21. rujna 2006.

  Početak MAXtv usluge

  T-Com je prvi unutar DT Grupe, omogućio korištenje MAXtv-a svim korisnicima MAXadsla. Gledateljima MAXtv-a dostupni su programi više od 50 domaćih i svjetskih TV postaja. Osim u svim nacionalnim i regionalnim televizijama u Hrvatskoj, korisnici MAXtv-a mogu uživati u programima istaknutih TV kuća iz susjednih zemalja, u specijaliziranim programima,

 • 26. listopada 2006.

  HT Mobilne se pripajaju HT-u Mostar

  Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dr. Ahmet Hadžipašić i predsjednik Uprave HT-Hrvatskih telekomunikacija Ivica Mudrinić potpisali su u Mostaru sporazum kojim se HT Mobilne, bivši Eronet, pripaja HT-u Mostar. Sporazumom se usklađuje status poslovnog segmenta za pokretne komunikacije (HT Mobilne) s dozvolom za pružanje usluga pokretnih komunikacija na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, koju posjeduje HT Mostar.

 • 19. prosinca 2006.

  200.000 korisnika MAXadsla

  Dostigavši 200.000 korisnika, broj korisnika MAXadsla udvostručio se u odnosu na isto razdoblje prošle godine. T-Com je MAXadsl uslugu uveo u travnju 2004. Prvih 10.000 korisnika imao je u listopadu iste godine, a 100.000 korisnika registrirano je u prosincu 2005. godine. S više od 800 pristupnih čvorišta diljem Hrvatske MAXadsl je dostupan u svim gradovima i u većini manjih mjesta širom Hrvatske.

 • 5. listopada 2007.

  Početak trgovanja dionicama T-HT-a

  U 10 sati počelo je trgovanje dionicama T-HT-a, čemu je prethodilo potpisivanje Ugovora o uvrštenju dionica T-HT-a u Službeno tržište Zagrebačke burze. Dionice T-HT-a kupilo je više od 358 tisuća hrvatskih državljana. Njima se na Zagrebačkoj burzi trguje pod simbolom HT-R-A, a istodobno je počelo i trgovanje T-HT-ovim GDR-ovima (globalne potvrde depozitara) na Londonskoj burzi.

 • 22. siječnja 2008.

  Promjene u organizacijskoj strukturi

  Uprava T-HT-a usvojila je promjene u organizacijskoj strukturi T-HT-a, kojima se osiguravaju potrebni organizacijski preduvjeti za daljnji razvoj i rast kompanije u uvjetima snažne konkurencije na telekom tržištu.

 • Studeni 2009.

  200.000 korisnika MAXtv-a

  Broj korisnika MAXtv-a, IPTV usluge T-Coma nadmašio je 200.000, udvostručivši se tako u samo nešto više od godinu dana. Usluga je startala u rujnu 2006., a neprestanim dodavanjem novih sadržaja, TV-programa, filmova i mogućnosti stekla je popularnost među korisnicima. Ovaj rezultat dokazuje kako je T-Hrvatski Telekom najveći distributer televizijskog sadržaja u Hrvatskoj.

 • 1. siječnja 2010.

  Objedinjeno poslovanje T-Coma i T-Mobilea

  Pripajanjem društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu HT-Hrvatskog Telekoma d.d, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora T-Hrvatskog Telekoma, objedinjeno je poslovanje T-Coma i T-Mobilea u jednu, maksimalno korisnički orijentiranu organizaciju.

 • 28. ožujka 2010.

  Kupnja Combisa

  T-Hrvatski Telekom potpisao je Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela kojim stječe stopostotni udjel u društvu Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. (Combis).

 • 21. svibnja 2010.

  Promjena imena

  Tvrtka Društva službeno se promijenila iz tvrtke HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. u tvrtku Hrvatski Telekom d.d.

 • 1. siječnja 2014.

  Davor Tomašković preuzeo dužnost predsjednika Uprave HT-a

  Na sjednici održanoj 9. prosinca 2013. Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma imenovao je Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave i glavnim direktorom HT-a. Dužnost je preuzeo 1. siječnja 2014. godine, s mandatom od četiri godine.

 • 18. lipnja 2014.

  Upravljanje Optima Telekomom

  HT je preuzeo upravljanje OT-Optima Telekomom nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe te ukupno stekao 19,1% temeljnog kapitala OT-a. Trajanje koncentracije HT-a i OT-a ograničeno je na razdoblje od četiri godine.

 • 1. siječnja 2015.

  Jedinstveni T brand

  Od 1. siječnja 2015. Hrvatski Telekom primjenjuje jedinstveni „T“ brand u komunikaciji prema korisnicima, zaposlenicima i dioničarima.

 • Lipanj 2015.

  Certifikat Best in Test za najbolju mobilnu mrežu

  Certifikat Best in Test međunarodno je priznati dokaz kvalitete HT-ove mobilne mreže koja najviše prednjači u podatkovnom prometu - po brzini downloada i uploada, te u vrhunskoj kvaliteti govorne usluge, osobito u velikim gradovima.

 • 4. rujna 2015.

  Povelja o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem

  Potpisivanjem povelje HT potvrdio kako prepoznaje potencijal volontiranja u razvoju boljeg društva, ali i u izravnom poboljšavanju svojeg učinka u izgradnji ljudskih potencijala.

 • 1. prosinca 2015.

  HT migrirao fiksnu mrežu u all-IP okruženje

  Hrvatski Telekom uspješno je okončao opsežan proces IP transformacije - modernizacije svoje fiksne telekomunikacijske mreže, u sklopu koje su fiksni telefonski priključci svih korisnika migrirani na IP (Internet protokol) tehnologiju.

 • Prosinac 2015.

  Mamforce Company standard

  HT je prestižni certifikat dobio zbog niza postojećih pozitivnih politika u domeni odgovornosti prema obitelji i rodnoj jednakosti.

 • 29. ožujka 2016.

  Uvedna Magenta 1 – najbolja ponuda na telekom tržištu

  Magenta 1 je jedinstven koncept premium korisničkog iskustva i pogodnosti; FMC koncept koji objedinjuje fiksni i mobilni svijet

 • 30. svibnja 2016.

  Predstavljen HT STEM HUB

  U Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predstavljen je HT STEM HUB, projekt Hrvatskog Telekoma u kojem je prvi partner FER, a koji će funkcionirati kao inkubator za poticanje razvoja vještina u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, odnosno STEM području.

 • 6. srpnja 2016.

  Otvoren HT Business Showroom

  Riječ je o prvom telekomunikacijskom multimedijalnom centru u Hrvatskoj - jedinstvenom prodajno-izložbenom prostoru s objedinjenom inovativnom ponudom ICT usluga HT-a i njegove mreže partnera.

 • 9. rujna 2016.

  Predstavljen Ekonomski atlas HT Grupe za 2015. godinu

  Riječ je o prvom telekomunikacijskom multimedijalnom centru u Hrvatskoj - jedinstvenom prodajno-izložbenom prostoru s objedinjenom inovativnom ponudom ICT usluga HT-a i njegove mreže partnera.

 • 24. listopada 2016.

  HT i FER ugovorili razmjenu STEM znanja i prakse

  Hrvatski Telekom i Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER) potpisali su Ugovor o suradnji na pet godina, koja će studentima i zaposlenicima osigurati najbolju razmjenu znanja i prakse iz područja STEM-a.

 • Siječanj 2017.

  HT kupio većinski udio u Crnogorskom Telekomu

  Hrvatski Telekom je s društvom Magyar Telekom, Nyrt. sa sjedištem u Budimpešti, potpisao Ugovor o kupnji dionica kojim je stekao 76,53 posto udjela u društvu Crnogorski Telekom A.D. sa sjedištem u Podgorici.

 • 3. ožujka 2017.

  HT i MSU predstavili prvi digitalni muzej radova sa zajedničkog natječaja

  Hrvatski Telekom je s društvom Magyar Telekom, Nyrt. sa sjedištem u Budimpešti, potpisao Ugovor o kupnji dionica kojim je stekao 76,53 posto udjela u društvu Crnogorski Telekom A.D. sa sjedištem u Podgorici.

 • 23. svibnja 2017.

  Predstavljena televizija budućnosti

  Nova generacija MAXtv televizije donosi najbogatiji sadržaj u Europi na jednom mjestu, vrhunsku kvalitetu slike, interaktivnost i potpunu integraciju s mobilnim uređajima.

 • 12. lipnja 2018.

  Modernizacija telefonskih govornica

  Hrvatski Telekom i domaća agencija Go2Digital započeli su zamjenu postojećih telefonskih govornica na najfrekventnijim lokacijama diljem Hrvatske te postavljanje novih digitalnih, koje nude širok raspon novih usluga.

 • 28. veljače 2019.

  Zaključen proces kupnje Evo TV usluge

  Hrvatski Telekom od HP-Hrvatske pošte d.d. kupio 100% udjela u društvu HP Produkcija d.o.o., pružatelju Evo TV usluge.

 • 1. travnja 2019.

  Kostas Nebis predsjednik Uprave HT-a

  Novi predsjednik dolazi iz OTE Grupe, vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u Grčkoj, sa pozicije izvršnog komercijalnog direktora za segment privatnih korisnika.

 • 6. rujna 2019.

  Predstavljen Digitalan atlas HT Grupe

  Hrvatski Telekom - najveći privatni investitor u digitalizaciju Hrvatske. U 2018. godini je izravno doprinijela s 3 posto hrvatskom bruto domaćem proizvodu (BDP). Neizravni doprinos je znatno veći.

 • 10. veljače 2020.

  Optika za 135.000 korisnika diljem Hrvatske

  HT potpisao 13 Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekata izgradnje mreže širokopojasnog interneta HT-a s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

 • 10,24 mld Kuna temeljnog kapitala
 • 81,67 mil Dionica
Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA