Hrvatski Telekom d.d.

HT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge.

Osnovne djelatnosti Hrvatskog Telekoma d.d. i o njemu ovisnih društava jesu: pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te projektiranje i izgradnja elektroničkih komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Uz usluge nepokretne telefonije (pristup i promet usluga nepokretne telefonije te dodatne usluge nepokretne mreže), Grupa također pruža internetske, IPTV i ICT usluge, usluge prijenosa podataka (najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM) te usluge pokretnih telefonskih mreža GSM, UMTS i LTE.

Poduzeće Hrvatski Telekom d.d.
Adresa Radnička cesta 21
10000 Zagreb
Hrvatska
MB 1414887
OIB 81793146560

Ukupan broj korisnika prema uslugama


 • 718.000 Fiksna mreža
 • 2.337.000 Pokretna mreža
 • 663.000 Broadband internet
 • 543.000 Televizija

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Hrvatskog Telekoma dizajnirana je na način koji kompaniji omogućuje fleksibilnost i efikasnost te potpunu posvećenost korisnicima.

Kompanija je organizirana u nekoliko funkcionalnih segmenata kojima rukovode članovi Uprave.

Poslovna jedinica za rezidencijalne korisnike uključuje marketing za privatne korisnike, direktan nastup na tržištu, dućane, proaktivne prodajne kanale, e-poslovanje, koordinaciju i upravljanje kanalima za privatne korisnike. Također, uključuje korisničku službu, pozadinsku podršku, cjelovito korisničko iskustvo i procesnu izvrsnost.

Poslovna jedinica za poslovne korisnike i korisničko iskustvo poslovnih korisnika uključuje marketing za poslovne korisnike, razvoj i upravljanje brendom, upravljanje kanalima prodaje za male srednje poslovne korisnike kao i korporativne korisnike, razvoj ICT poslovanja, poslovno upravljanje i pozadinsku podršku.

Funkcije podrške i upravljanja obuhvaćaju poslove zajedničke cijelom Društvu, osiguravaju usklađenost svih poslovnih segmenata te omogućavaju kompaniji da posluje kao jedna cjelina. Ove funkcije ostvaruju sinergiju različitih segmenata poslovanja, koordiniraju aktivnosti, daju smjernice, postavljaju standarde i osiguravaju njihovu primjenu za cijelo Društvo. Ovdje spadaju: funkcije podrške i upravljanja predsjednika Uprave, funkcije podrške i upravljanja za financije te funkcije podrške i upravljanja za ljudske resurse.

Tehničke funkcije obuhvaćaju poslove usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija na razini Društva, a s ciljem pružanja tehničke platforme za usluge i stvaranje učinaka sinergije na internoj i eksternoj razini. U njihovoj je nadležnosti i razvoj sustava mreže i usluga te upravljanje zajedničkim uslužnim centrima.


Pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva

Strategija HT-a temelji se na kvaliteti usluga, zadovoljstvu korisnika i daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa te usluga s dodanom vrijednošću vezanih uz širokopojasni pristup.

Niska razina zaduženosti, razvijena tehnološka infrastruktura koja omogućava daljnji razvoj usluga te vlastiti ljudski i stručni potencijali jamstvo su daljnjeg rasta i povećanja potencijala HT-a. Danas HT s pravom nosi epitet jednog od najsnažnijih gospodarskih subjekata u državi i kao takav je bio i ostao jedan od ključnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva.

Segmenti usluga

Fiksna telefonija i Internet

HT Grupa pruža sve telekomunikacijske usluge u vezi s fiksnom telefonijom, Internetom, IPTV-em i međunarodnim komunikacijama.

Mobilne mreže

Pokretne mreže HT-a danas pokrivaju oko 98 posto teritorija RH, a međunarodni roaming s više od 200 GSM operatora u svijetu omogućuje našim korisnicima dostupnost izvan granica matične mreže. HT ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu mobilnih komunikacija s oko 43 posto svih korisnika.

Prijenos podataka

Kao vodeći pružatelj podatkovnih usluga na tržištu HT omogućuje korisnicima niz usluga prijenosa podataka - najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM.

Ključni datumi

 • Siječanj 1999.

  Utemeljen Hrvatski Telekom

  Razdvajanjem HPT-a - Hrvatske pošte i telekomunikacija na HP - Hrvatsku poštu d.d. i HT - Hrvatske telekomunikacije d.d utemeljen Hrvatski Telekom.

 • Tijekom 2000.

  Rebalans tarifne strukture

  Tijekom 2000. godine, u sklopu priprema za konkurenciju na tržištu fiksne telefonije, kompanija je obavila pripreme za rebalans tarifne strukture kako bi se osigurala cijena usluga na razini konkurentskih cijena u Europi.

 • Listopad 2001.

  Deutsche Telekom AG postaje većinskim vlasnikom HT-a

  Deutsche Telekom AG postaje većinskim vlasnikom HT-a, s udjelom u vlasničkoj strukturi 51%, dok je vlasnik preostalog dijela Vlada Republike Hrvatske

 • Tijekom 2002.

  100% digitalno

  Završen je proces digitalizacije nepokretne mreže, čiji stupanj sada iznosi 100%.

 • Siječanj 2003.

  Izdvajanje pokrenih komunikacija

  Hrvatski Telekom osniva tvrtku kćer - HT mobilne komunikacije d.o.o., u 100%-tnom vlasništvu HT-a.

 • 1. listopada 2004.

  HT ulazi u T obitelj

  Hrvatski Telekom je postao dijelom globalnog T-branda, robne marke Deutsche Telekoma, jednog od vodećih telekom operatora. Ulaskom u T obitelj, HT je promijenio obilježja svoje robne marke, zadržavajući istodobno svoj nacionalni identitet.

 • 1. travnja 2005.

  Novi tarifni sustav

  HT je ponudio, a Agencija za telekomunikacije odobrila dodatni tarifni sustav s dva korisnička paketa utemeljena na jednoj sekundi kao obračunskoj jedinici.

 • 30. svibnja 2006.

  Kupnja Iskona

  Transakcijom vrijednom 13,7 milijuna eura HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. postale su vlasnikom 100 posto dionica IskonInterneta d.d. .

 • 1. lipnja 2006.

  2.000.000 korisnika T-mobilea

  S brojkom od dva milijuna korisnika, T-Mobile potvrdio je vodeću poziciju na tržištu mobilnih operatora. Od samih početaka T-Mobile bilježi kontinuiran rast, a put od milijun do dva milijuna korisnika prešao je u svega četiri godine.

 • 21. rujna 2006.

  Početak MAXtv usluge

  HT je prvi unutar DT Grupe, omogućio korištenje MAXtv-a svim korisnicima MAXadsla. Gledateljima MAXtv-a dostupni su programi više od 50 domaćih i svjetskih TV postaja.

 • 26. listopada 2006.

  HT Mobilne se pripajaju HT-u Mostar

  Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dr. Ahmet Hadžipašić i predsjednik Uprave HT-Hrvatskih telekomunikacija Ivica Mudrinić potpisali su u Mostaru sporazum kojim se HT Mobilne, bivši Eronet, pripaja HT-u Mostar.

 • 5. listopada 2007.

  Početak trgovanja dionicama Hrvatskog Telekom

  Pčelo je trgovanje dionicama HT-a, čemu je prethodilo potpisivanje Ugovora o uvrštenju dionica HT-a u Službeno tržište Zagrebačke burze.

 • 1. siječnja 2010.

  Objedinjeno poslovanje T-Coma i T-Mobilea

  Pripajanjem društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu HT-Hrvatskog Telekoma d.d, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma, objedinjeno je poslovanje T-Coma i T-Mobilea u jednu, maksimalno korisnički orijentiranu organizaciju.

 • 28. ožujka 2010.

  Kupnja Combisa

  Hrvatski Telekom potpisao je Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela kojim stječe stopostotni udjel u društvu Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. .

 • 21. svibnja 2010.

  Promjena imena

  Tvrtka Društva službeno se promijenila iz tvrtke HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. u tvrtku Hrvatski Telekom d.d.

 • 1. siječnja 2014.

  Davor Tomašković preuzeo dužnost predsjednika Uprave HT-a

  Na sjednici održanoj 9. prosinca 2013. Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma imenovao je Davora Tomaškovića predsjednikom Uprave i glavnim direktorom HT-a. Dužnost je preuzeo 1. siječnja 2014. godine, s mandatom od četiri godine.

 • 18. lipnja 2014.

  Upravljanje Optima Telekomom

  HT je preuzeo upravljanje OT-Optima Telekomom nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe te ukupno stekao 19,1% temeljnog kapitala OT-a. Trajanje koncentracije HT-a i OT-a ograničeno je na razdoblje od četiri godine.

 • 1. siječnja 2015.

  Jedinstveni T brand

  Od 1. siječnja 2015. Hrvatski Telekom primjenjuje jedinstveni „T“ brand u komunikaciji prema korisnicima, zaposlenicima i dioničarima.

 • 1. prosinca 2015.

  HT migrirao fiksnu mrežu u all-IP okruženje

  Hrvatski Telekom uspješno je okončao opsežan proces IP transformacije - modernizacije svoje fiksne telekomunikacijske mreže.

 • 29. ožujka 2016.

  Uvedna Magenta 1 – najbolja ponuda na telekom tržištu

  Magenta 1 je jedinstven koncept premium korisničkog iskustva i pogodnosti; FMC koncept koji objedinjuje fiksni i mobilni svijet.

 • 9. rujna 2016.

  Ekonomski atlas HT Grupe za 2015. godinu

  Hrvatski Telekom je vodeća kompanija po svom pozitivnom utjecaju na širu poslovnu i društvenu okolinu prema studiji zagrebačkog Ekonomskog instituta.

 • Siječanj 2017.

  HT kupio većinski udio u Crnogorskom Telekomu

  Hrvatski Telekom je s društvom Magyar Telekom, Nyrt., potpisao Ugovor o kupnji dionica kojim je stekao 76,53 posto udjela u društvu Crnogorski Telekom A.D.

 • 28. veljače 2019.

  Zaključen proces kupnje Evo TV usluge

  Hrvatski Telekom od HP-Hrvatske pošte d.d. kupio 100% udjela u društvu HP Produkcija d.o.o., pružatelju Evo TV usluge.

 • 1. travnja 2019.

  Kostas Nebis predsjednik Uprave HT-a

  Novi predsjednik dolazi iz OTE Grupe, vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u Grčkoj, sa pozicije izvršnog komercijalnog direktora za segment privatnih korisnika.

 • 6. rujna 2019.

  Predstavljen Digitalan atlas HT Grupe

  Hrvatski Telekom - najveći privatni investitor u digitalizaciju Hrvatske. U 2018. godini je izravno doprinijela s 3 posto hrvatskom bruto domaćem proizvodu (BDP).

 • 1. ožujka 2020.

  Osnovan HT holding

  HT d.d. je zaključio Ugovore o prijenosu HT-ovih poslovnih udjela i dionica koje drži u društvima kćerima sa sjedištem u Hrvatskoj na HT holding d.o.o.

 • 12. ožujka 2020.

  Odluka o radu od kuće

  Zbog specifične situacije oko pandemije koronavirusa Uprava HT-a donijela je odluku o radu od kuće za sve zaposlenike osim one u frontlineu.

 • 29. listopada 2020.

  Hrvatski Telekom prvi započeo s komercijalnim radom 5G mreže

  5G mreža je dostupna u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Samoboru i Svetoj Nedelji.

 • 16. prosinca 2020.

  HT i FER pokrenuli prvu 5G campus mrežu u Hrvatskoj

  Campus mreže predstavljaju ključan 5G koncept za digitalizaciju poduzeća i razvoj industrije 4.0.

 • 1. ožujka 2021.

  HT prvi započeo s 5G testiranjem u 3,5 GHz frekvencijskom pojasu

  HT je prvi započeo s uključivanjem komercijalnih korisnika u testiranja na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu koji će omogućiti dva do tri puta veće 5G brzine, kao i prvi 5G roaming.

 • 8. lipnja 2021.

  Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj pokrenuo 5G roaming

  Korisnicima Hrvatskog Telekoma omogućeno korištenje 5G mreže u Mađarskoj.

 • 12. kolovoza 2021.

  Hrvatski Telekom ima najveću 5G mrežu

  HT je u netom održanoj dražbi za iznos investicije od 130 milijuna kuna osvojio najviše radiofrekvencijskog spektra.

 • 21. rujna 2021.

  Nagrade za najbolju mobilnu mrežu

  Nagrada Ookla za najbolju mobilnu mrežu, najbržu mobilnu mrežu i najbolju mobilnu pokrivenost, kao i umlautova 'Best in Test' nagrada za najbolju mrežu.

 • 21. listopada 2021.

  Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj predstavio 5G+ brzine u živoj mreži

  Postignute su višegigabitne brzine, do 4 Gbit/s te odziv mreže od samo 10 milisekundi.

 • 8. studenoga 2021.

  Nagradu za najbolju fiksnu mrežu

  umlaut ‘Best in test’ nagrada je rezultat analize 764.172 uzoraka prikupljenih od svih pružatelja fiksnih usluga u Hrvatskoj.

 • 22. prosinca 2021.

  HT otvorio digitalni muzej

  Interaktivni digitalni muzej sadrži relevantne muzejske prikaze, vremeplov i video sadržaj.

 • 16. ožujka 2022.

  HT- jedna od najetičnijih svjetskih kompanija 2022.

  Nagrada Ethisphere, globalnog lidera u definiranju i unapređenju standarda etičkih poslovnih praksi.

 • 20. travnja 2022.

  5G Atlas Hrvatskog Telekoma

  Studija pokazuje da će 5G mreža ubrzati tržište, povećati konkurentnost, zaposlenost i potaknuti razvoj.

 • 11. svibnja 2022.

  Hrvatski Telekom organizirao prvi metaverse događaj u Hrvatskoj

  Događaj je organiziran na ultrabrzoj optičkoj infrastrukturi.

 • 24. svibnja 2022.

  Financial Times uvrstio HT na listu europskih klimatskih lidera

  U analizi 4000 kompanija iz 33 zemlje HT prepoznat po proaktivnom angažmanu oko klimatskih pitanja.

 • 30. lipnja 2022.

  Hrvatski Telekom potvrdio status najbolje i najbrže mobilne i fiksne širokopojasne mreže

  HT osvojio obje umlaut 'Best in Test' nagrade za vodeću mobilnu i fiksnu mrežu.

 • 13. listopada 2022.

  HT ima najbržu 5G mobilnu mrežu u Hrvatskoj

  HT četvrtu godinu zaredom osvojio Ookla® Speedtest Award™.

 • 28. listopada 2022.

  Sporazum o glavnim uvjetima za virtualni Ugovor o opskrbi energijom iz obnovljivih izvora

  Hrvatski Telekom i Liburana d.o.o. - prvi korporativni vPPA sporazum.

 • 12. siječnja 2023.

  Hrvatski Telekom ponovno osvojio Speedtest Award™

  HT osvojio Speedtest Award™ nagrade i za najbolju mobilnu mrežu te najbolju mobilnu pokrivenost.

 • 8. ožujka 2023.

  HT osvojio najviše RF spektra

  Uloženo 135,3 milijuna eura u daljnji razvoj mobilne mreže.

 • 1,35 mld eura temeljnog kapitala
 • 78 mil Dionica

Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi osigurala da vam pružimo najbolju moguću uslugu. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na obradu vaših podataka, kao i na njihov prijenos trećim pružateljima usluga. Podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Za više informacija pogledajte postavke.

Prihvaćam Pristajem na obvezne kolačiće