Hrvatski Telekom d.d.

Nadzorni odbor
Hrvatskog Telekoma

 • Jonathan Richard Talbot
  predsjednik Nadzornog odbora
 • Eirini Nikolaidi
  članica
 • Vesna Mamić
  članica
 • Dr. sc. Ivica Mišetić
  zamjenik predsjednika
 • Dr. sc. Dolly Predović
  članica
 • Marc Stehle
  član
 • Prof. dr. sc. Gordan Gledec
  član
 • Jonathan Abrahamson
  član
 • Elvira Gonzalez Sevilla
  članica

Odbori Nadzornog odbora

Revizijski odbor

Marc Stehle - predsjednik odbora, Dr. sc. Dolly Predović, Eirini Nikolaidi

Revizijski odbor Nadzornog odbora osnovan je u svrhu pripreme odluka Nadzornog odbora u odnosu na aktivnosti izvješćivanja, interne kontrole i aktivnosti revizije unutar HT-a d.d. i HT Grupe i nadzora njihova provođenja.
Revizijski odbor nadzirat će aktivnosti interne i vanjske revizije, raspravljat specifična pitanja koja budu iznesena pred Revizijski odbor od strane revizora, rukovodećeg tima, i proslijeđena Revizorskom odboru od strane Nadzornog odbora te predlaže aktivnosti Nadzornom odboru.
U skladu sa člankom 65. Zakona o reviziji, svi članovi Revizijskog odbora su iz reda članova Nadzornog odbora, stručni u području računovodstva i /ili revizije, pri čemu je jedan član nezavisan član Nadzornog odbroa. Članovi Revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje iz telekomunikacijskog sektora.

Odbor za naknade i imenovanje

Jonathan Richard Talbot - predsjednik odbora, Elvira Gonzalez Sevilla, dr.sc. Ivan Mišetić

Odbor za naknade osnovan je 2007. godine, u funkciji podupirućega tijela koje Nadzornom odboru predlaže donošenje općih načela i alata za određivanje plaća i naknada članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora. Godine 2008., djelokrug ovoga odbora je proširen dodavanjem djelokruga imenovanja, i od 2008. nadalje, djelokrug odbora uključuje obje ove aktivnosti. Odbor razvija i predlaže opća načela i alate za određivanje plaća i naknada članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora te smjernice za procedure odabira kandidata za Upravu i Nadzorni odbor, njihov izbor ili ponovni izbor, i predlaže kandidate za članstvo u Upravi i Nadzornom odboru.

Odbor za transakcije s povezanim stranama

Jonathan Richard Talbot - predsjednik odbora, prof.dr.sc. Gordan Gledec, Dolly Predović

Nadzorni odbor je osnovao Odbor za transakcije s povezanim osobama na temelju članka 264., a u vezi s člancima 263.a., 263.b., 263.c i 263.d. Zakona o trgovačkim društvima, u svrhu pripreme odluka Nadzornog odbora vezano uz davanje prethodne suglasnosti Nadzornog odbora za transakcije koje Društvo namjerava poduzeti sa povezanim osobama, a koje nisu redovni poslovi Društva u koje je Društvo uključeno zajedno s povezanim osobama pod uobičajenim tržišnim uvjetima. Odbor će razmatrati transakcije s povezanim osobama ako vrijednost te transakcije, same po sebi, ili zajedno s ostalim transakcijama koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u dvanaest mjeseci koji su prethodili toj transakciji, prelazi 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine Društva utvrđene zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva. Dugotrajna i kratkoročna imovina utvrđuje se u skladu s računovodstvenim pravilima koja su primjenjiva na konkretan dan razmatranja transakcije.

Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi osigurala da vam pružimo najbolju moguću uslugu. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na obradu vaših podataka, kao i na njihov prijenos trećim pružateljima usluga. Podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Za više informacija pogledajte postavke.

Prihvaćam Pristajem na obvezne kolačiće