Hrvatski Telekom d.d.
Česta pitanja

Kada se održava Glavna skupština?
Glavna skupština Društva, održati će se dana 8. svibnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21.
Ako kvorum ne bi bio ostvaren 8. svibnja 2024. godine, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Gdje mogu naći informaciju o održavanju Glavne skupštine?
Poziv za Glavnu skupštinu Hrvatskog Telekoma d.d. objavljen je na web stranicama sudskog registra i na web stranici HT-a, te je isti dan dostavljen Zagrebačkoj Burzi, HANFA-i i HINA-i. Također se može dobiti i u sjedištu Društva.

Tko može sudjelovati na Glavnoj skupštini?
Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar HT-a, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi HT-u, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave HT-u, odnosno najkasnije 1. svibnja 2024. godine.
Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 1. svibnja 2024. godine.

Kako mogu glasati? Tko može glasati?
Glasati mogu svi dioničari, koji su svoje sudjelovanje pravovremeno prijavili HT-u. Dioničari glasuju isključivo na samoj Glavnoj skupštini, osobno ili to umjesto njih mogu učiniti njihovi punomoćnici.

Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini obavezno? Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini preduvjet za primanje dividende?
Prisustvovanje na Glavnoj skupštini nije obavezno niti je preduvjet za pravo na dividendu.

Hoće li i kada HT isplatiti dividendu?
Ako Glavna skupština prihvati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora HT-a, dividenda u iznosu od 1,53 EUR po dionici isplatit će se na dan 20. svibnja 2024. godine.

Tko ima pravo na dividendu? Kad je zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu? Kad je prvi dan kad mogu prodati svoje dionice, a da ostvarim pravo na dividendu?
Sukladno prijedlogu, dividenda će se isplatiti dioničarima koji će na dan 13. svibnja 2024. godine biti evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
Zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu je 9. svibnja 2024. Prvi dan kad dioničar može prodati svoje dionice, a da ipak ostvari pravo na predloženu dividendu je 10. svibnja 2024.

Imam dionice HT-a, što moram napraviti da dobijem dividendu?
Isplata dividende obavlja se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na račun koji je dioničar dostavio Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Eventualne promjene računa dioničar treba javiti direktno u Središnje klirinško depozitarno društvo.
Za dodatne detalje molimo konzultirati se sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ili sa Vašom brokerskom kućom.

Kome se trebam obratiti u slučaju da imam problem s isplatom dividende?
Isplata dividende dioničarima obavlja se posredstvom
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: ulagatelji@skdd.hr

Što moram napraviti u slučaju da sam promijenio broj računa na koji želim primiti uplatu dividende?
Ukoliko ste fizička osoba, promjenu broja računa možete izvršiti putem interneta preko besplatne usluge Moj e-račun ili pozivom na +385 1 4607 300. Također, možete poštom dostaviti osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave ili doći u ured za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte SKDD.

Plaća li se porez na dividendu?
Uvedeno je oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu fizičkih osoba (rezidenata i nerezidenata) po stopi od 12%. U slučajevima gdje je Republika Hrvatska zaključila međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenom odredbi međunarodnog ugovora inozemne fizičke osobe (nerezidenti) mogu se oporezivati po nižoj stopi ili mogu ostvariti pravo na povrat uplaćenog poreza.
Za više detalja molimo Vas da kontaktirate Poreznu upravu ili Vašeg poreznog savjetnika.

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćenom porezu i prirezu na dividendu?
Svim dioničarima pravnim osobama kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez HT će na zahtjev otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave. Potrebno je na email ir@t.ht.hr poslati sljedeće podatke: tvrtku, adresu i OIB.
Dioničari, fizičke osobe, za izdavanje ove potvrde trebaju se obratiti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu:
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: ulagatelji@skdd.hr