Hrvatski Telekom d.d.
Česta pitanja

Kada se održava Glavna skupština?
Glavna skupština Društva, održati će se dana 23. travnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21.

Ako kvorum ne bi bio ostvaren 23. travnja 2021. godine, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Gdje mogu naći informaciju o održavanju Glavne skupštine?
Poziv za Glavnu skupštinu Hrvatskog Telekoma d.d. objavljen je na web stranicama sudskog registra i na web stranici HT-a, te je isti dan dostavljen Zagrebačkoj Burzi, HANFA-i i HINA-i. Također se može dobiti i u sjedištu Društva.

Tko može sudjelovati na Glavnoj skupštini?
Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar HT-a, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi HT-u, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave HT-u, odnosno najkasnije 16. travnja 2021. godine.

Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 16. travnja 2021. godine.

Kako mogu glasati? Tko može glasati?
Glasati mogu svi dioničari, koji su svoje sudjelovanje pravovremeno prijavili HT-u. Dioničari glasuju isključivo na samoj Glavnoj skupštini, osobno ili to umjesto njih mogu učiniti njihovi punomoćnici.

Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini obavezno? Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini preduvjet za primanje dividende?
Prisustvovanje na Glavnoj skupštini nije obavezno niti je preduvjet za pravo na dividendu.

Hoće li i kada HT isplatiti dividendu?
Ako Glavna skupština prihvati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora HT-a, dividenda u iznosu od 8,00 kuna po dionici isplatit će se na dan 17. svibnja 2021. godine.

Tko ima pravo na dividendu? Kad je zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu? Kad je prvi dan kad mogu prodati svoje dionice, a da ostvarim pravo na dividendu?
Sukladno prijedlogu, dividenda će se isplatiti dioničarima koji će na dan 6. svibnja 2021. godine biti evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu je 4. svibnja 2021. Prvi dan kad dioničar može prodati svoje dionice, a da ipak ostvari pravo na predloženu dividendu je 5. svibnja 2021.

Imam dionice HT-a, što moram napraviti da dobijem dividendu?
Isplata dividende obavlja se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na račun koji je dioničar dostavio  Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Eventualne promjene računa dioničar treba javiti direktno u Središnje klirinško depozitarno društvo.

Za dodatne detalje molimo konzultirati se sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ili sa Vašom brokerskom kućom.

Kome se trebam obratiti u slučaju da imam problem s isplatom dividende?
Isplata dividende dioničarima obavlja se posredstvom
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: ulagatelji@skdd.hr

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćenom porezu i prirezu na dividendu?
Svim dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez HT će na zahtjev otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave. Potrebno je na email ir@t.ht.hr poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i OIB.

Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA