Menu Skip to content

HT pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika u skladu s važećim propisima. Zaštita privatnosti korisnika HT-a sastavni je dio naših usluga i proizvoda. HT svojim korisnicima želi pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka.

U dokumentu Politika zaštite privatnosti korisnika HT-a možete pronaći detaljne informacije o tome koji se osobni podatci korisnika prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe te kako se štite. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt HT-a.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode HT-a koje uključuju obradu osobnih podataka (npr. mobilne usluge, fiksne usluge, MAXtv, Simpa, bonbon). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili koriste usluge HT-a. No, uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.

Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta te se primjenjuje od 23. svibnja 2018. 
Radi usklađenja s Politikom od istog datuma promijenjeni su i Opći uvjeti za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma te Opći uvjeti za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma.

Politika zaštite privatnosti korisnika Hrvatskog Telekoma (PDF)
Opći uvjeti za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma (PDF)
Opći uvjeti za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma (PDF)

PRIVOLE

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojom se daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na tog korisnika (tzv. opt-in). Privola nije nužna za sve obrade podataka – npr. kad se podatci o prometu obrađuju u svrhe izrade računa za pruženu uslugu. Privola se može besplatno dati i uskratiti u svakom trenutku.

Koje promjene donosi novi koncept privola iz Politike zaštite privatnosti korisnika HT-a?
Jednostavnije upravljanje osobnim podacima korisnika pri HT-u. Obrada osobnih podataka opisana je u bitnom na jednom mjestu tj. u Politici o zaštiti privatnosti korisnika. Također, jednostavnije je upravljanje privolama i očitovanjima volje (više kanala, unificirani pristup itd.). Primjerice, ako korisnik više ne želi primati promidžbene poruke o proizvodima i uslugama HT-a dovoljno je da se izjasni samo jednom i više neće primati takve poruke u odnosu na bilo koje usluge (npr. i za usluge fiksne i mobilne telefonije).
Privole se prikupljaju u bitnom za obradu sljedećih osobnih podataka u marketinške i prodajne svrhe; obradu prometnih podatka, lokacijskih podataka, podataka o gledanosti pojedinog sadržaja te o primanju promo poruka trećih osoba (tzv. opt-in privola*). Za primanje promo poruka Hrvatskog Telekoma te internu analiza ugovornih podataka korisnika nije nužna privola, ali korisnik u svako doba može prigovoriti takvoj obradi osobnih podataka (tzv. opt-out „privola“).

Kako administrati privole?
Korisnik može izmijeniti svoje privole i/ili uskratiti pravo na obradu osobnih podataka osobno preko samouslužnih servisa (razni portali kao npr. Moj Telekom portal), dolaskom u T prodajno mjesto ili pozivom službi za korisnike HT-a. Ovisno o kanalu komunikacije, takva izmjena i/ili uskrata će biti evidentirana najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja pod uvjetom da je korisnik nedvojbeno identificiran.

Što je sa „starim“ privolama?
Privole koje ste dali prije primjene novog koncepta privola i Politike zaštite privatnosti zabilježene su prema novom pravilu. Primjerice, ako ste dali privolu za primanje promo obavijesti prilikom sklapanja HALO usluge, po novom pravilu će se zabilježiti da ste dali privolu za primanje promo obavijesti o HT proizvodima i uslugama. Ako pak niste dali privolu za primanje promo obavijesti niti po jednoj usluzi, po novom pravilu će se zabilježiti da niste dali privolu za primanje promo obavijesti o HT proizvodima i uslugama. Kako su Vaše privole zabilježene po novom pravilu možete saznati na Moj Telekom portalu, dolaskom na T prodajno mjesto ili pozivom na broj 08009000 (za privatne korisnike), odnosno pozivom na broj 08009100 za poslovne korisnike, putem portala Moj Telekom Poslovni ili putem svojeg prodajnog predstavnika. Ovako zabilježene privole počet će se primjenjivati također od 23. svibnja 2018.g. osim ako ih prethodno ne izmijenite. Privole možete izmijeniti, odnosno ažurirati u svako doba (prije i nakon 23. svibnja 2018.g.) putem prethodno navedenih kanala.
Iznimka su poslovni korisnici pravne osobe kod kojih se za kanale koji nisu kanali elektroničke komunikacije bez ljudskog posredovanja primjenjuje pravo na prigovor tj. tzv. opt-out „privola“.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira zaštitu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Na koga se odnosi GDPR?
U HT-u GDPR se prvenstveno odnosi na privatne korisnike koji upotrebljavaju ili su nekada upotrebljavali usluge HT-a. No uredba se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih je moguće utvrditi o kojoj je privatnoj osobi riječ, npr. na obrtnike.

Koje vrste osobnih podataka HT prikuplja?
Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
HT nikada ne prikuplja sadržaj privatnih komunikacija korisnika kao ni podatke o političkim ili vjerskim nazorima, rasnoj ili etničkoj pripadnosti i slične osjetljive podatke.
Osobni podaci koje najčešće prikupljamo jesu ugovorni podatci i podatci o upotrebi. Ugovorne podatke dali ste nam pri sklapanju ugovora (to su matični podatci, npr. ime i prezime, poštanska/instalacijska adresa, OIB, datum rođenja, podatci za kontakt).
Ugovorni podaci također uključuju i informacije o vrsti ugovornog odnosa, podatke o uslugama i proizvodima koje korisnik upotrebljava ili je upotrebljavao u HT-u kao i podatke o načinu i povijesti plaćanja usluga HT-a (npr. iznosi računa, postojanje trajnog naloga, broj bankovnog računa, preferirani način plaćanja).
Podaci o upotrebi nastaju automatski upotrebom usluga i proizvoda HT-a i nužni su za pružanje usluge, npr. podatci o prometu. Ovi podatci ne uključuju sadržaj privatnih komunikacija korisnika kao ni identitet osobe s kojom je komunikacija ostvarena.

Koliko dugo HT čuva vaše podatke?
Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Kako i u koju svrhu HT obrađuje vaše podatke?
Sve vrste osobnih podataka HT obrađuje u sljedeće svrhe:
a) Izvršenje ugovora
Vaše podatke prvenstveno obrađujemo u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora. Upotrebljavamo ih u svrhu provjere identiteta, pružanja ugovorne usluge, obračuna i naplate troškova, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja u vezi s pružanjem usluge, instalacije, rješavanja prigovora, otklanjanja smetnji, praćenja i osiguravanja kvalitete i sigurnosti usluga i proizvoda, korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.
b) Interne svrhe
Neke vaše podatke upotrebljavamo isključivo za potrebe vlastitih evidencija, a u svrhe zaštite interesa korisnika ili HT-a. Primjerice, radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, korisnika, naših proizvoda i usluga, kreiranja usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije elektroničke komunikacijske mreže itd. Telefonski razgovori korisnika i djelatnika HT-a mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika, rješavanja mogućih prigovora ili u sigurnosne svrhe, o čemu će korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.
Bez privole nikada nećemo u ove svrhe obrađivati podatke o prometu, podatke o lokaciji uređaja bez podataka o prometu, podatke o gledanosti sadržaja te eventualne druge podatke, osim ako je to nužno za sprječavanje zloupotreba ili optimizaciju, tj. normalno funkcioniranje elektroničke komunikacijske mreže.
c) Objava u javnom telefonskom imeniku
Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama HT je vaše nužne podatke iz ugovora (ime i prezime, telefonski broj i adresa) dužan objavljivati u javnom telefonskom imeniku.
Kao korisnik imate pravo zatražiti, bez naknade, da vaši podatci ne budu uneseni i imate pravo na besplatne provjere i promjene podataka u imeniku.
d) Izravna promidžba usluga i proizvoda
Kako bismo mogli kreirati proizvode i usluge prilagođene vašim navikama i potrebama te kako bismo mogli kontaktirati s vama i ponuditi vam najbolju opciju za vas, određene podatke upotrebljavamo za izradu personaliziranih obavijesti i ponuda.
U svakom trenutku možete se izjasniti da više ne želite primati promidžbene obavijesti. U tom slučaju vaše podatke više nećemo obrađivati u svrhe izravne promidžbe. Promidžbene obavijesti trećih osoba (naših partnera) također ćemo vam slati samo uz privolu.
e) Ispunjavanje zakonskih obveza
Na temelju pisanog zahtjeva HT je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, HAKOM-u, AZOP-u itd.) obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika ili omogućiti pristup određenim osobnim podatcima korisnika.

Koliko dugo HT čuva vaše podatke?
Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Koja su moja prava u vezi s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka?
Osim što imate pravo u svakom trenutku dati ili povući privolu, u skladu s važećim propisima imate i sljedeća prava:
a) Pravo na prigovor – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu HT-a (kao što je npr. obrada osobnih podataka u svrhu promidžbe i prodaje, obrada osobnih podataka u interne svrhe HT-a ili povezivanje osobnih podataka korisnika s podatcima drugih korisnika).
b) Pravo na neunošenje u javni imenik: u svakom trenutku možete zatražiti da podatci ne budu uneseni u javni telefonski imenik.
c) Pravo na ispravak: ako primijetite da imamo nepotpune ili netočne podatke, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji će biti riješen u najkraćemu mogućem roku.
d) Pravo na zaborav: imate pravo na brisanje osobnih podataka ako smatrate da smo ih obrađivali protivno vašem zaštićenom interesu. Uzmite u obzir da vaše podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe. Također, postoje zakonski razlozi koji onemogućuju brisanje, npr. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, osobni podatci na računu moraju se čuvati 11 godina).
e) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako ih obrađujemo, imate pravo na pristup tim podatcima i informaciji o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka i ostalim informacijama povezanim s obradom vaših podataka.
f) Pravo na prenosivost: imate pravo zatražiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom voditelju obrade.
Zahtjeve za ostvarivanjem svojih prava (ispravak, zaborav, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost) možete podnijeti osobno, uz predočenje identifikacijskog dokumenta u T-Centrima, a odgovor ćete dobiti na željenu adresu u roku od 30 dana. Radimo na tome da vam uskoro omogućimo podnošenje zahtjeva i drugim sigurnim kanalima.

Kome HT prosljeđuje moje osobne podatke?
HT ne prodaje osobne podatke korisnika nikome nikada niti ih prosljeđuje i razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim u sljedećim slučajevima:
a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda)
b) ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača (npr. tiskanje i dostava računa, istraživanje tržišta, održavanje sustava, prosljeđivanje agencijama za naplatu potraživanja)
c) ako je podatke potrebno proslijediti radi izvršenja ugovora (npr. drugim operatorima u slučaju roaminga)
ako je druga osoba nositelj korisničkog ugovora za usluge koje upotrebljava korisnik (npr. nositelj priključka u obiteljskoj tarifi ili poslodavac kao nositelj tarife)
e) cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima
f) na temelju privole korisnika.
Naglašavamo da podizvođač djeluje isključivo po nalogu HT-a i da HT osigurava sve mjere zaštite podataka korisnika kao da ove poslove obavlja sam HT.

Slažem se

t.ht.hr poštuje vašu privatnost. Kolačiće (eng. 'cookies') koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja, osiguravanje integracije s društevnim mrežama i prikaz(ciljanih) reklamnih sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici pristajete na to da koristimo kolačiće. Politika zaštite privatnosti korisnika HT-a.