IR Vijesti

HT dobio priznanje Zagrebačke burze

(15. prosinca 2014.) U zagrebačkom Hypo Centru 12. prosinca svečano su dodijeljene Nagrade Zagrebačke burze za 2014. godinu. I ovaj put, jedan od dobitnika priznanja je Hrvatski Telekom, i to za dionicu s najvećim prometom.

Ponovno imenovanje predstavnika radnika u Nadzornom odboru

(21. studenoga 2014.) T-Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ; „HT“), vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je primilo odluku Radničkog vijeća Hrvatskog Telekoma d.d. koje je sukladno Statutu Hrvatskog Telekoma, na sjednici održanoj 19. studenog 2014. godine, imenovalo g. Juku Cikojevića kao predstavnika radnika na još jedno mandatno razdoblje u članstvo Nadzornog odbora HT-a, s početkom od 1. siječnja 2015. godine.

HT-u nagrada za najbolje odnose s investitorima u 2014. na 4. regionalnoj investitorskoj konferenciji

(20. studenoga 2014.) U Beogradu je 18. studenoga održana 4. regionalna investitorska konferencija unutar 13. međunarodne konferencija Beogradske burze, ove godine organizirana u suradnji s investicijskim društvom Wood & Company iz Praga.

Obavijest o otpuštanju dionica

(19. studenoga 2014.) Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „HT d.d.“ ili „Izdavatelj“) obavještava da je 18. studenog 2014. godine primio obavijest g. Jerka Dumanića iz Zagreba, direktora Sektora za marketing poslovnih korisnika HT-a d.d., o prodaji dionica Izdavatelja.

Rezultati za devet mjeseci, zaključno s 30. rujna 2014.

( 30. listopada 2014. ) T-Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za devet mjeseci, zaključno s 30. rujna 2014.

Najava objave rezultata poslovanja za prvih devet mjeseci 2014. godine

( 27. listopada 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvih devet mjeseci 2014., u četvrtak, 30. listopada 2014. u 08:00 sati po griničkom vremenu/ 09:00 po srednjeeuropskom vremenu.  

Obavijest o stjecanju dionica

(20. listopada 2014.) Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „HT d.d.“ ili „Izdavatelj“) obavještava da je 17. listopada 2014. godine primio obavijest, g. Davora Tomaškovića iz Zagreba, predsjednika Uprave i glavnog direktora HT-a d.d., o stjecanju dionica Izdavatelja.

HT opet među najboljima u odnosima s investitorima

( 17. listopada 2014. ) Na konferenciji Zagrebačke burze i fondovske industrije HT-u je dodijeljena treća nagrada za najbolje odnose s investitorima u ovoj godini.

Hrvatski Telekom šalje zahtjev Londonskoj burzi za prestanak uvrštenja GDR-ova i prekid trgovanja GDR-ovima

( 8. rujna 2014. ) Hrvatski Telekom objavljuje da je poslao zahtjev Londonskoj burzi („LSE”) i Agenciji za uvrštenje Ujedinjene Kraljevine („UKLA”) za prestanak uvrštenja GDR-ova i prekid trgovanja GDR-ovima s datumom 6. listopada 2014. 

Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom

( 19. kolovoza 2014. ) U Hrvatskom Telekomu je u okviru transformacijskog procesa započetog početkom ove godine utvrđen višak radnika te kompanija namjerava otkazati ugovore o radu iz poslovno uvjetovanih razloga za oko 160 radnika.  

Hrvatski Telekom, Ericsson i Ericsson Nikola Tesla dogovorili suradnju u području upravljanih usluga

( 18. kolovoza 2014. ) Hrvatski Telekom je s Ericssonom potpisao ugovor kojim se regulira pružanje usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture na razdoblje od 5 godina. 

Rezultati za šest mjeseci završenih 30. lipnja 2014.

( 30. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za šest mjeseci do 30. lipnja 2014.

Kai-Ulrich Deissner imenovan članom Uprave i glavnim direktorom za financije

( 24. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je Nadzorni odbor imenovao dr. Kaia-Ulricha Deissnera članom Uprave HT-a d.d. i glavnim direktorom za financije na razdoblje od tri godine s početkom od 1. kolovoza 2014.

Najava objave rezultata poslovanja za prvih šest mjeseci 2014.

( 23. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2014., u srijedu, 30. srpnja 2014. godine

Najava objave rezultata poslovanja za prvih šest mjeseci 2014.

( 23. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2014., u srijedu, 30. srpnja 2014. godine

HT i Ericsson zajednički do bolje kvalitete elektroničko komunikacijskih mreža

( 4. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je potpisao neobvezujuće pismo namjere s Ericssonom i Ericssonom Nikola Tesla o izdvajanju usluga izgradnje i održavanja HT-ove infrastrukture te o istom započeo savjetovanje s Radničkim vijećem HT-a.

CERP donio odluku o pokretanju postupka prodaje 3,49% dionica HT-a

( 3. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je dana 3. srpnja 2014. zaprimio obavijest od Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) da je njegovo Upravno vijeće donijelo Odluku o pokretanju postupka prodaje 2.859.148 dionica HT-a u vlasništvu Republike Hrvatske, što predstavlja 3,49% temeljnog kapitala HT-a, prodajom na uređenom tržištu kapitala.

Najava prestanka GDR programa

( 3. srpnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je JPMorgan Chase Bank-u (“JPM”), depozitaru za HT-ove GDR-ove, uputio obavijest o raskidu Ugovora o pohrani za GDR-ove (“Ugovor”) s datumom 1. listopada 2014. (“dan raskida”) do kada će se GDR-ovima moći i dalje trgovati. S istim datumom HT namjerava zatražiti i prestanak uvrštenja GDR-ova na Londonsku burzu (“LSE”).

Preuzeto upravljanje OT-Optima telekomom sukladno uvjetima AZTN-a

( 18. lipnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je dana 18. lipnja 2014. preuzeo upravljanje OT-Optima telekomom (“OT”) nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe i valjano donesenih i registriranih odluka Glavnih skupština OT-a.

Povećana naknada za radiofrekvencijski spektar

( 23. svibnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture danas objavilo u “Narodnim novinama” Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Rezultati za tri mjeseca završena 31. ožujka 2014.

( 30. travnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za tri mjeseca do 31. ožujka 2014.

U Upravi HT-a formirana nova pozicija člana Uprave za korisničko iskustvo

( 29. travnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje novosti vezano za promjene u Upravi.

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d.

( 29. travnja 2014. ) Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., održanoj dana 29. travnja 2014. godine, bilo je prisutno 57.962.828 glasova ili 70,79% ukupnog broja glasova.

Najava objave rezultata poslovanja za prvo tromjesečje 2014. godine

( 23. travnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2014., u srijedu, 30. travnja 2014. u 07:00 sati po griničkom vremenu/ 08:00 po srednjeeuropskom vremenu.

Agencija ocijenila koncentraciju sa društvom Optima Telekom uvjetno dopuštenom; slijede daljnje aktivnosti do konačnog stjecanja kontrole

( 7. travnja 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je zaprimio rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim se koncentracija s OptimaTelekomom temeljena na prijedlogu financijskog i operativnog restrukturiranja društva Optima u okviru postupka predstečajne nagodbe, ocjenjuje uvjetno dopuštenom, uz prihvaćanje mjera za uklanjanjem negativnih utjecaja koncentracije.

Protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti

( 2. travnja 2014. ) Društvo Hrvatski Telekom d.d. objavljuje protuprijedlog gospodina Vladimira Šimenića, dioničara Društva, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2014. godine.

Thorsten Albers imenovan članom Uprave i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije

( 21. ožujka 2014. ) T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. imenovao g. Thorstena Albersa članom Uprave i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma d.d.

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

( 21. ožujka 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu dioničara

( 19. ožujka 2014. ) Pozivaju se dioničari Hrvatskog Telekoma d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 29. travnja 2014. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Članica Nadzornog odbora Kathryn Walt Hall se povlači s funkcije

( 11. ožujka 2014. ) T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je gđa. Kathryn Walt Hall, nezavisna članica Nadzornog odbora podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Hrvatskog Telekoma d.d.

Prijenos dionica Hrvatskog Telekoma d.d. koje drži T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH na njegovo društvo kćer CMobil B.V

( 25. veljače 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavljuje da je 24. veljače 2014. primio obavijest od društva CMobil B.V. da je T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, društvo u stopostotnom vlasništvu Deutsche Telekoma AG (DT AG), prenio dionice Hrvatskog Telekoma d.d. („Društvo“) na CMobil B.V., društvo kćer u svojem stopostotnom vlasništvu.

Rezultati za godinu završenu 31. prosinca 2013.

( 14. veljače 2014. ) T-Hrvatski Telekom, vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje revidirane rezultate za godinu završenu 31. prosinca 2013.

Promjena vremena za konferencijski poziv za analitičare i ulagatelje za godinu koja je završila 31.12.2013.

( 12. veljače 2014. ) T-Hrvatski Telekom, (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljue da se najavljeno vrijeme za konferencijski poziv za analitičare i ulagatelje za godinu koja je završila 31.12.2013., za petak 14. veljače 2014. promijenilo.

Najava objave rezultata poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2013.

( 6. veljače 2014. ) T-Hrvatski Telekom objavit će revidirane rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2013. u petak 14. veljače 2014., u 07:00 sati po griničkom vremenu/ 08:00 po srednjeeuropskom vremenu.

Porezna potvrda za 2013. godinu

( 15. siječnja 2014. ) Po isteku kalendarske godine, a najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak, SKDD će za sve ulagatelje (kojima je obračunat i uplaćen porez i prirez s osnove isplate dividende) izraditi potvrdu propisanu zakonom za potrebe godišnje prijave poreza.

Press

28.01.2015.

Tri nova Samsung uređaja u ponudi HT-a s besplatnim selfie štapom!

27.01.2015.

Nagrada za hrvatsku suvremenu umjetnost T-HT@msu.hr - prijavljeno 166 radova

160,00 kn28.1.15. 16:44

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odjel za korporativne komunikacije
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Elvis Knežević
  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.