IR Vijesti

Rezultati za tri mjeseca do 31. ožujka 2015.

( 30. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za tri mjeseca do 31. ožujka 2015.

Boris Batelić imenovan članom Uprave za korisničko iskustvo

( 29. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom objavljuje da je Nadzorni odbor na današnjoj sjednici imenovao Borisa Batelića članom Uprave i glavnim direktorom za korisničko iskustvo, na razdoblje od tri godine s početkom od 1. svibnja 2015.

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d.

( 29. travnja 2015. ) Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., održanoj dana 29. travnja 2015. godine, bilo je prisutno 58.817.641 glasova ili 71,83% ukupnog broja glasova.

Najava objave rezultata poslovanja za prvo tromjesečje 2015. godine

( 27. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2015., u četvrtak, 30. travnja 2015. u 07:00 sati po griničkom vremenu/ 08:00 po srednjeeuropskom vremenu.

Protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti i za članstvo u Nadzornom odboru

( 17. travnja 2015. ) Društvo Hrvatski Telekom d.d. objavljuje protuprijedlog podnesen od SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., u ime banke a za račun klijenta koji se vodi na zbirnom skrbničkom računu pri SKDD-u br. 8911975 na ime Societe Generale Splitska banka d.d., dioničara Društva s vlasničkim udjelom od 6,77% koji predstavlja 5.541.197 dionica Društva, prijedlozima odluka pod točkama 3. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2015. godine.

Protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti

( 2. travnja 2015. ) Društvo Hrvatski Telekom d.d. objavljuje protuprijedlog zaprimljen od Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, dioničara Društva, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2015. godine.

Promjena u Upravi Hrvatskog Telekoma

( 1. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom objavljuje da Irena Jolić Šimović 1. svibnja prestaje obnašati dužnost članice Uprave za ljudske resurse i karijeru nastavlja izvan kompanije.

Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom

( 20. ožujka 2015. ) Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom započetom prošle godine. Iako je HT u 2014. usporio pad prihoda, u okolnostima dugotrajne gospodarske krize te kontinuiranog smanjenja vrijednosti telekom tržišta nužno je nastaviti s procesom optimizacije poslovanja kako bi kompanija osigurala uvjete za budući rast i razvoj.

Poziv za Glavnu skupštinu dioničara

( 18. ožujka 2015. ) Pozivaju se dioničari Hrvatskog Telekoma d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 29. travnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Rezultati HT Grupe za godinu završenu 31. prosinca 2014.

( 12. veljače 2015. ) T-Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje revidirane rezultate za godinu završenu 31. prosinca 2014.

Najava objave rezultata poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2014.

( 10. veljače 2015. ) T-Hrvatski Telekom objavit će revidirane rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2014. u četvrtak 12. veljače 2015., oko 10:30 sati po griničkom vremenu / 11:30 po srednjeeuropskom vremenu po završetku gore navedene sjednice Nadzornog odbora.

Press

30.04.2015.

Rezultati za tri mjeseca do 31. ožujka 2015.

29.04.2015.

Boris Batelić imenovan članom Uprave za korisničko iskustvo

165,89 kn4.5.15. 16:44

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.