Top vijest

Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom

U Hrvatskom Telekomu je u okviru transformacijskog procesa započetog početkom ove godine utvrđen višak radnika te kompanija namjerava otkazati ugovore o radu iz poslovno uvjetovanih razloga za oko 160 radnika.

Poslovanje

Hrvatski Telekom, Ericsson i Ericsson Nikola Tesla dogovorili suradnju u području u upravljanih usluga

Hrvatski Telekom je s Ericssonom potpisao ugovor kojim se regulira pružanje usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture na razdoblje od 5 godina..

Poslovanje

Rezultati za šest mjeseci završenih 30. lipnja 2014.

T-Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za šest mjeseca do 30. lipnja 2014.

Poslovanje

Kai-Ulrich Deissner imenovan članom Uprave i glavnim direktorom za financije

Nadzorni odbor je imenovao dr. Kaia-Ulricha Deissnera članom Uprave HT-a d.d. i glavnim direktorom za financije na razdoblje od tri godine s početkom od 1. kolovoza 2014.

Poslovanje

HT i Ericsson zajednički do bolje kvalitete elektroničko komunikacijskih mreža

T-Hrvatski Telekom potpisao neobvezujuće pismo namjere s Ericssonom i Ericssonom Nikola Tesla o izdvajanju usluga izgradnje i održavanja HT-ove infrastrukture te o istom započeo savjetovanje s Radničkim vijećem HT-a.

Poslovanje

CERP donio odluku o pokretanju postupka prodaje 3,49% dionica HT-a

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) donijelo je Odluku o pokretanju postupka prodaje 2.859.148 dionica HT-a u vlasništvu Republike Hrvatske, što predstavlja 3,49% temeljnog kapitala HT-a, prodajom na uređenom tržištu kapitala.

Poslovanje

Najava prestanka GDR programa

T-Hrvatski Telekom objavljuje da je JPMorgan Chase Bank-u (“JPM”), depozitaru za HT-ove GDR-ove, uputio obavijest o raskidu Ugovora o pohrani za GDR-ove (“Ugovor”) s datumom 1. listopada 2014. (“dan raskida”) do kada će se GDR-ovima moći i dalje trgovati.

Poslovanje

Preuzeto upravljanje OT-Optima telekomom sukladno uvjetima AZTN-a

T-Hrvatski Telekom objavljuje da je 18. lipnja 2014. preuzeo upravljanje OT-Optima telekomom nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe i valjano donesenih i registriranih odluka Glavnih skupština OT-a.

Press

29.08.2014.

Za tportalovu književnu nagradu natječe se 49 pisaca

21.08.2014.

MAXtv Filmofeel predstavlja 8. izdanje Vukovar film festivala!

Ostale IR vijesti

Porezna potvrda za 2013. godinu

SKDD će za sve ulagatelje (kojima je obračunat i uplaćen porez i prirez s osnove isplate dividende) izraditi potvrdu propisanu zakonom za potrebe godišnje prijave poreza.

Provjerite vaše podatke potrebne za isplatu dividende - online

Nastavno na isplatu dividende HT-a d.d. za 2013. godinu pozivamo naše dioničare da na internetskim stranicama SKDD-a provjere ispravnost računa za isplatu i podatke o adresi oporezivanja.

Zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu nastupa 20.05.2013. godine.

Isplata neisplaćene dividende iz 2009., 2010. i 2011. godine

Isplatu neisplaćene dividende iz 2009., 2010. i 2011. godine i nadalje obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

151,85 kn29.08.2014.
28,00 USD 

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odjel za korporativne komunikacije
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Elvis Knežević
  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • Anita Marić Šimek
  Tel.  +385 1 4911 884
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2014.