Moj T-Business – online podrška poslovnim korisnicima HT-a

1. rujna 2011.

Cjelokupan pregled poslovanja s HT-om na jednom mjestu

Moj T-Business novi je, online oblik podrške poslovnim korisnicima Hrvatskog Telekoma. Riječ je o Portalu gdje T-Mobile i T-Com poslovni korisnici mogu dobiti cjelokupan uvid u poslovanje sa svojim operatorom – od uvida u usluge, praćenja narudžbi, prijave i otklona smetnji do pregledavanja svojih računa.

Moj T-Business je i interaktivni portal koji poslovnom korisniku omogućuje i prilagodbu individualnim potrebama tvrtke te se tako prilagođava svakoj organizaciji. Namijenjen je potrebama malih tvrtki s manjim brojem zaposlenika, ali i velikih kompanija jer olakšava cjelokupan nadzor poslovanja, čak i povezanih društava.

Zahvaljujući Moj T-Business portalu T-Mobile i T-Com poslovni korisnici na jednom mjestu mogu:

  • dobiti uvid u svoje usluge - u kojem su statusu, na kojem se računu vode, koju tarifu, dodatnu opciju ili pakete koriste

  • pratiti status narudžbi - tijek svih T-Com i T-Mobile narudžbi uz mogućnost naručivanja dodatnih usluga

  • prijaviti i pratiti otklon smetnji - praćenje statusa otklona svih prijavljenih smetnji, uključujući i pregled statusa mobilnih uređaja na popravku kao i detalja o samom popravku

  • pregledavati račune – korisnik portala može vidjeti koji su računi plaćeni te na kojim računima ima određena dugovanja, a pored toga može pregledavati i preuzimati svoje račune te ispise poziva

  • kreirati dodatne korisnike portala – mogućnost prilagodbe individualnim potrebama tvrtke putem različitih korisničkih grupa kroz definiranje prava pristupa podacima

  • kreirati zaposlenicima pristup Moj T stranicama - za svakog zaposlenika moguće je kreirati pristup Moj T stranicama koje omogućuje pregled osnovnih podataka i praćenje potrošnje za određeni mobilni priključak zaposlenika


Omogućujući poslovnim korisnicima pristup portalu i uvid u poslovanje sa svojim operatorom 24 sata dnevno, kroz jednostavan i brz pristup informacijama, Hrvatski Telekom još jednom potvrđuje usmjerenost na potrebe svojih korisnika.

Portalu se može pristupiti na adresi business.t.ht.hr, a korištenje Moj T-Business portala korisnicima se ne naplaćuje.

Povezano

© Hrvatski Telekom, 2015.