E-račun

Pojednostavite način plaćanja računa, ne gomilajte papirnate račune po ladicama, učinite nešto dobro i za vaš okoliš: e-račun vam omogućava sve to!

Poznato kako je papir dragocjena i vrijedna sirovina, no koliko činimo da ga racionalno koristimo i smanjimo njegovu upotrebu? Primjerice, u Hrvatskoj se mjesečno tiska milijun računa, a od jednog drva starog 15-20 godina proizvede se celuloze dostatno za samo 2000 papirnatih računa!

Kako bi korisnicima pojednostavili način plaćanja računa, a ujedno smanjili troškove poslovanja i dostave računa te pridonijeli očuvanju okoliša, za sve korisnike HT-ovih usluga moguća je dostava E - računa putem elektroničke pošte. Na taj način korisnici naših usluga štede svoje vrijeme i pridonose očuvanju prirodnih resursa.

Što je E-račun?

E-računi su digitalno potpisani i certificirani (sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi). Za izdavanje E-računa pribavljen je digitalni certifikat u FINA-i koja je jedina ovlaštena institucija u Republici Hrvatskoj za izdavanje digitalnih certifikata. Izgled E-računa se sadržajno i vizualno ne razlikuje od računa koji se tiskaju i dostavljaju poštom te se šalju se kako privitak mailu.

Prednosti E-računa:

  • omogućuje spremanja računa u digitalnom obliku na računalo
  • siguran digitalno potpisani PDF dokument koji stiže e-mailom
  • prikladan za plaćanje Internet bankarstvom
  • idealan za one koji svoje račune plaćaju trajnim nalogom
  • smanjuje strah od gubitka računa jer ne dolazi više na papiru
  • zaslužan za smanjenje papirologije u korist ekologije
  • izgledom identičan računu na papiru,uz iznimku što ne sadrži uplatni dokument (HUB 1-1 obrazac)
  • aktivacijom E-računa, uvid u račun i detaljni ispis poziva dostupni su vam registracijom Moj T pod rubrikom Moji računi

 

Kako aktivirati E-račun?

 

Kako bi aktivacija bila uspješna potrebno je instalirati  Adobe Reader  kojim ćete otvorili digitalno potpisani dokument u pdf formatu, a također je potrebno  pripremiti i broj računa za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma, te e-mail adresu na koju ubuduće želite primati svoj račun. Važno je napomenuti kako korisnik može za primanje e-mail računa može navesti i adrese poput: @gmail.com, @net.hr, @yahoo.com, @hotmail.com itd. Korisnici mogu neograničeno mijenjati vrstu računa i e-mail adresu za primanje računa, a promjena načina dostave vrijedi od računa za mjesec u kojem je zatražena.

više informacija

© Hrvatski Telekom, 2014.