Drugi dio dividende za isplatu u 2012. od 11,07 kuna po dionici je oporeziv

( 14. svibnja 2012. )

Obavještavamo naše dioničare da će zbog promjena odredbi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, drugi dio dividende iz dobiti ostvarene u 2011. godini biti oporeziv. Isplatu će 21.5.2012. provesti SKDD kao platni i porezni agent.

U cilju uspješne isplate, ovim putem pozivamo sve one koji su na datum utvrđivanja popisa imatelja prava (25.4.2012.) bili dioničari odnosno ovlaštenici na isplatu, da provjere svoje podatke o adresi oporezivanja odnosno o računu za isplatu u SKDD-u. Najbrži način provjere je klikom na link: www.skdd.hr/portal/mojeracun/prijava čime ćete ujedno uključiti besplatnu uslugu Moj e-račun, bez potrebe dostavljanja ikakve dokumentacije SKDD-u.

Skrećemo vam pažnju da je u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak porezni obveznik dužan isplatitelju dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza, i to:

 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta u smislu čl. 37. i 38. Općeg poreznog zakona (adresa oporezivanja) te
 • broj VLASTITOG žiro ili tekućeg računa kod banke.

Isplatitelj može izvršiti isplatu samo ako raspolaže naprijed navedenim podacima.

Skrećemo pažnju da adresa prebivališta i uobičajenog boravišta kako je određeno čl. 37. i 38. Općeg poreznog zakona nije nužno istovjetna adresi prebivališta i uobičajenog boravišta utvrđenoj prema kriterijima iz Zakona o prebivalištu i uobičajenom boravištu građana.

U slučaju potrebe za promjenom podatka o adresi oporezivanja, dovoljno je ispuniti obrazac Izjave, priložiti fotokopiju vaše važeće identifikacijske isprave i dostaviti ga u SKDD. Ako ste u dvojbi oko toga koja je vaša adresa oporezivanja, obratite se radi provjere ovog podatka nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

U slučaju potrebe za promjenom podatka oračunu za isplatu, dovoljno je da sami preko internetske stranice SKDD-a izravno upišete VLASTITI račun za isplatu: www.skdd.hr/portal/upisracuna.

Dioničarima kojima će isplata biti uspješno provedena, SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom, koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave (povrat) poreza.

Dioničarima kojima neće biti provedena isplata (npr. manjkavi su podaci o adresi ili načinu oporezivanja ili je neispravan broj bankovnog računa za isplatu itd.), SKDD će odmah nakon 21.5.2012. otpremiti obavijest o nemogućnosti isplate.

Dioničarima koji su u SKDD-u upisani kao rezidenti država s kojima Republika Hrvatska ima potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, SKDD je 4.5.2012. otpremio obavijest o Najavi isplate dividende, koja u prilogu sadrži i Zahtjev za povrat više plaćenog poreza na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Predmetni Zahtjev potrebno je ovjeriti pri nadležnom inozemnom poreznom tijelu. Dva ovjerena primjerka moraju biti zaprimljena u SKDD-u najkasnije do 18.5.2012., u suprotnom, porez će biti obračunat u skladu s tuzemnim poreznim propisima (stopa 12%).

158,01 kn22.05.2015.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.