Obavijest o stjecanju dionica od strane upućene osobe te stjecanju vlastitih dionica od strane HT-a

( 4. svibnja 2012. ) Ovim dopisom Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d.) obavještava da je g. Ivica Mudrinić iz Zagreba, upućena osoba, predsjednik Uprave HT-a d.d., kupio 1.931 dionicu HT-a d.d., burzovne oznake HT-R-A po prosječnoj cijeni od 207,121921 kn po dionici. Dionice su kupljene na Zagrebačkoj burzi dana 3. svibnja 2012. godine i predstavljaju 0,002358 % temeljnog kapitala Izdavatelja te se vode na posebnom skrbničkom računu.

Navedene dionice g. Mudrinić je kupio, kao svoje osobno ulaganje, unutar dugoročnog plana stimulacije višeg menadžmenta, nastavno na objavu od 2. svibnja 2012. Stečene dionice podliježu zabrani raspolaganja od 4 godine (lock-up period) po isteku čega će HT za svaku dionicu stečenu kroz gore navedeno osobno ulaganje, g. Mudriniću dodijeliti po jednu dodatnu HT dionicu bez naknade.

U svrhu ispunjenja svojih obveza vezanih uz dugoročni plan stimulacije višeg menadžmenta HT d.d. je, sukladno objavljenom Programu otkupa vlastitih dionica, kupio na Zagrebačkoj burzi, posredstvom Erste&Steiermarkische Bank d.d., 1.931 vlastitu (trezorsku) dionicu po prosječnoj cijeni od 207,5325688 kn po dionici. Dionice su kupljene dana 3. i 4. svibnja 2012. godine i predstavljaju 0,002358 % temeljnog kapitala Izdavatelja.

Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Mudrinić posjeduje ukupno 6.500 dionica HT-a d.d.

Nakon stjecanja navedenih dionica, HT posjeduje ukupno 1.931 vlastitu dionicu.

PDF

157,43 kn22.5.15. 11:42

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.