Često postavljana pitanja (FAQ)

 

Kada se održava Glavna skupština?
Glavna skupština Društva, održati će se dana 4. svibnja 2011. godine s početkom u 13:00 sati u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Zagreb, Slavonska avenija 6.

Gdje mogu naći informaciju o održavanju Glavne skupštine?
Poziv za Glavnu skupštinu Hrvatskog Telekoma d.d. objavljen je u Narodnim novinama broj 34 od 23. ožujka 2011. godine te na web stranici T-HT-a, a može se dobiti i u sjedištu Društva. Obavijest o održavanju Glavne skupštine objaviti će se i u dnevnim novinama.

Tko može sudjelovati na Glavnoj skupštini?
Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar T-HT-a, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi T-HT-u, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave T-HT-u, odnosno najkasnije 27. travnja 2011. godine. Dioničarom T-HT-a smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar T-HTa evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 27. travnja 2011. godine.

Kako mogu glasati? Tko može glasati?
Glasati mogu svi dioničari, koji su svoje sudjelovanje pravovremeno prijavili T-HT-u. Dioničari glasuju isključivo na samoj Glavnoj skupštini, osobno ili to umjesto njih mogu učiniti njihovi punomoćnici.

Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini obavezno? Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini preduvjet za primanje dividende?
Prisustvovanje na Glavnoj skupštini nije obavezno niti je preduvjet za pravo na dividendu.

Hoće li i kada T-HT isplatiti dividendu?
Ako Glavna skupština prihvati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora T-HT-a, dividenda u iznosu od 22,76 kuna po dionici isplatila bi se na dan 23. svibnja 2011. godine.

Tko ima pravo na dividendu? Kad je zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu? Kad je prvi dan kad mogu prodati svoje dionice, a da ostvarim pravo na dividendu?
Sukladno prijedlogu, dividenda će se isplatiti dioničarima registriranim u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) na dan sjednice Glavne skupštine planirane za 4. svibnja 2011. Zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu je 29. travnja 2011. Prvi dan kad dioničar može prodati svoje dionice, a da ipak ostvari pravo na predloženu dividendu je 2. svibnja 2011.

Da li se ostvaruje pravo na dividendu ako dionice kupljene unutar IPO-a još uvijek nisu registrirane kod brokera?
Vezano uz povlaštene uvjete iz IPO-a i pravo na bonus dionicu nakon godine dana od IPO-a, ističemo da se pravo na dividendu ostvaruje bez obzira da li je izvršena registracija kod brokera, naravno poštujući sve gore navedeno.

Da li se pravo na dividendu ostvaruje i na dionice stečene nakon IPO-a?
Pravo na dividendu ostvaruje se na dionice kupljene putem inicijalne javne ponude (IPO) dionica T-HT kao i na dionice stečene poslije toga, naravno poštujući sve gore navedeno.

Imam dionice T-HT-a, što moram napraviti da dobijem dividendu?
Isplata dividende vrši se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i to na način kako je to svaki dioničar i izabrao prilikom kupnje dionica. Eventualne promjene treba javiti direktno u Središnje klirinško depozitarno društvo.
Za dodatne detalje molimo konzultirati se sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ili sa Vašom brokerskom kućom.

Kome se trebam obratiti u slučaju da imam problem s isplatom dividende?
Isplata dividende dioničarima obavlja se posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB, tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr.

Što moram napraviti u slučaju da sam promijenio broj računa na koji želim primiti uplatu dividende?
Ukoliko ste fizička osoba, možete poštom dostaviti osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave ili doći u ured za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
U slučaju promjene računa domaće ili strane pravne osobe potrebno je uz zahtjev (koji je dostavljen faksom ili poštom) priložiti i presliku ugovora o obavljanju poslova platnog prometa odnosno otvaranju nerezidentnog računa kod domaće poslovne banke. Taj se podatak može za domaće pravne osobe provjeriti i uvidom u javni registar računa koji vodi FINA (Financijska agencija).

Kako mogu dobiti potvrdu o isplaćenoj dividendi?
Središnje klirinško depozitarno društvo dostavlja dioničarima obavijest o isplati dividende po obavljenoj isplati. U slučaju potrebe za izdavanjem nove potvrde primatelj dividende može potvrdu osobno podići u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, uz predočenje osobne iskaznice. Potvrdu umjesto dioničara može podići i osoba kojoj je dioničar u tu svrhu izdao punomoć, a uz predočenje svoje osobne iskaznice i spomenute punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika.

Ukoliko niste u mogućnosti doći u Središnje klirinško depozitarno društvo, pisani zahtjev za izdavanje nove potvrde može se uputiti na sljedeću adresu:
Središnje klirinško depozitarno društvo
Heinzelova 62a
10 000 Zagreb.

U zahtjevu je potrebno navesti adresu dostave potvrde te priložiti presliku osobne iskaznice. Zahtjev mora biti potpisan od strane primatelja dividende. Po zaprimljenom zahtjevu Središnje klirinško depozitarno društvo će poštom uputiti potvrdu.

Plaća li se porez na dividendu T-HT-a?
Primici od dividendi ne smatraju se dohotkom i sukladno tome ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak. Poseban porez na dividendu nije propisan.

165,52 kn24.04.2015.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.