Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj dokument nije, niti predstavlja dio ikakve ponude ili poziva na prodaju ili izdavanje, ni prikupljanje ikakvih ponuda za kupnju ili upisivanje bilo kakvih vrijednosnih papira Društva, niti bi oni ni bilo koji njihov dio ili njihova distribucija trebali predstavljati temelj, niti bi se na njih trebalo oslanjati ni dovoditi ih u vezu s ikakvim ugovorom ili odlukom o ulaganju u svezi s navedenim.

Informacije o trećoj strani navedene ovdje dali su izvori za koje Društvo vjeruje da su pouzdani. Dok je god poduzeto sve razumno da se osigura potpunost i točnost navedenih činjenice, te da su mišljenja i očekivanja navedena ovdje poštena i razumna, ni Društvo ni njegovi savjetnici ne potvrđuju niti daju ikakvu garanciju, izraženu ili pretpostavljenu, za potpunost ili točnost informacija i mišljenja sadržanih ovdje.

Ovaj dokument sadrži određene dalekovidne izjave s obzirom na financijske uvjete, rezultate operacija i poslovanja Grupe. Ta ambiciozna izvješća predstavljaju trenutna stajališta, očekivanja i uvjerenja Društva glede događanja u budućnosti. Takve izjave podliježu riziku i nesigurnostima, od kojih je najveći dio teško predvidjeti i općenito su izvan kontrole Društva. U slučaju da se ti rizici i nesigurnosti ostvare, ili ako se pretpostavke koje su temelj bilo kojem od navedenih Izvješća dokažu netočnima, stvarni rezultati Društva/Grupe mogu se materijalno razlikovati od onih navedenih ili pretpostavljenih u tim izvješćima. Tvrtka ne može ponuditi jamstvo da će se njezina očekivanja ili ciljevi ostvariti.

Nadalje, neki ključni pokazatelji uspješnosti koje koristi Društvo (mjere koje ne pripadaju Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (IFRS), kao što je dobit prije odbitka (EBITDA) služe kao dodatni pokazatelji operativnog rada Grupe pa ih druge tvrtke koje djeluju u sektoru mogu izračunavati drugačije. Međutim, takve mjere nisu nadomjestak za mjere koje su definirane i zahtijevane od IFRS-a. Stoga ne-IFRS mjere i pokazatelji koji su korišteni u ovom dokumentu ne mogu se izravno uspoređivati s onima koje koriste konkurenti Grupe.