Pismo dioničarima

Poštovani dioničari,

unatoč nepovoljnim gospodarskim prilikama u 2010. godini, Hrvatski Telekom ostvario je solidne poslovne rezultate i zadržao vodeći položaj na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu. Godinu su obilježili usporavanje gospodarske aktivnosti, rastuća nezaposlenost, smanjenje osobne potrošnje, pad BDP-a i smanjenje opsega investicija. I u takvim teškim gospodarskim okolnostima Hrvatski Telekom ostaje jedan od najznačajnijih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj te nastavlja poslovati kao stabilna i pouzdana kompanija usmjerena na ostvarivanje svojih ključnih ciljeva.

Učinke recesije uspjeli smo ublažiti strogom kontrolom troškova, zadržavanjem postojećih i stjecanjem novih korisnika te investicijama u gotovo svim segmentima. Pripajanjem T-Mobilea i uspješnom reorganizacijom Grupe stvorili smo organizaciju koja je u još većoj mjeri orijentirana na korisnike. Istovremeno smo akvizicijom Combisa osnažili poziciju Hrvatskog Telekoma kao jednoga od ključnih pružatelja informacijskih usluga poslovnom sektoru u Hrvatskoj.

Utjecaj recesije, posebne porezne mjere i snažnije tržišno natjecanje rezultirali su padom prihoda od 1,7% na 8.375 milijuna kuna. Prihodi od pokretnih komunikacija smanjili su se za 7%, odnosno za 278 milijuna kuna, uglavnom kao posljedica 6%-tne trošarine na usluge u pokretnim mrežama, snažnijega tržišnog natjecanja, zasićenosti tržišta, smanjene potrošnje i nižih veleprodajnih originacijskih i terminacijskih naknada. Prihodi od nepokretne telefonije i veleprodaje i dalje su u padu te su manji za 8,6% odnosno 8,2%. Međutim, internetske su usluge zabilježile odličan rezultat s ostvarenim rastom prihoda od 19,5% na 1.368 milijuna kuna, potvrdivši tako još jednom kvalitetu i atraktivnost širokopojasnih i s njima povezanih usluga, kao što je MAXtv. Doprinos Combisa prihodima u 2010. godini iznosio je 232 milijuna kuna.

Stalnim fokusom na kontrolu troškova i uštede ostvarene restrukturiranjem Grupe smanjeni su troškovi redovnog poslovanja. Međutim, EBITDA prije jednokratnih stavki smanjena je za 4,3% kao posljedica većeg smanjenja prihoda u odnosu na smanjenje troškova.

U 2010. godini dionica T-HT-a bila je najtrgovanija dionica Zagrebačke burze. Na kraju godine vrijednost dionice dosegla je iznos od 288,71 kn, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na prijašnju godinu. Uzimajući u obzir rezultate Grupe i iznos njezinih novčanih sredstava, Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d. dividendu u iznosu od 22,76 kuna po dionici.

Smatrajući trenutačni regulatorni okvir nepovoljnim, odgodili smo značajni dio ulaganja u optičku infrastrukturu u očekivanju povoljnijeg okruženja za nastavak ulaganja. Stoga su kapitalna ulaganja smanjena za 25,8% na 1.153 milijuna kuna. Na smanjenje je utjecalo i nešto sporije uvođenje optičke infrastrukture uzrokovano otežanim ishođenjem lokacijskih dozvola.

Kao uspješna i odgovorna kompanija ostali smo usmjereni ka održivom poslovanju i odgovornosti prema svim našim zaposlenicima, korisnicima, dobavljačima i dioničarima, kao i okolišu te društvu u cjelini u koje kontinuirano ulažemo. U okviru strategije odgovornog poslovanja Grupe i dalje ostajemo usmjereni na tri ključna cilja: vrhunskim mogućnostima komunikacije i povezivanja u privatnom životu i radu, integraciji u društvo informacija i znanja te zaštiti okoliša i odgovornom korištenju resursa i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedene ciljeve nastojimo ostvariti u svakodnevnom poslovanju omogućavanjem otvorenog i transparentnog dijaloga sa zajednicom u kojoj živimo i poslujemo.

Uzimajući u obzir trenutačne gospodarske prilike, suočeni sa sporim oporavkom gospodarstva, svjesni smo da 2011. godina ne nosi ništa manje izazova. No, ustrajat ćemo na našim glavnim strateškim smjernicama: rastu, usmjerenosti na korisnika te poboljšanju kvalitete i učinkovitosti kako bismo zadržali vodeću poziciju na tržištu.

Iskreno zahvaljujem svim dioničarima na povjerenju koje ste nam ukazali. Posebno želim zahvaliti zaposlenicima Grupe na predanom radu i lojalnosti kompaniji te kolegama iz Uprave i Nadzornog odbora na suradnji u 2010. godini

.

 

 

 

U Zagrebu, ožujak 2011.

Ivica Mudrinić

 

predsjednik Uprave

Korporativni profil

Pregled

T-HT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge. Od 1. siječnja 2010. godine Grupa posluje putem Poslovne jedinice za privatne korisnike i Poslovne jedinice za poslovne korisnike.

Osnovne djelatnosti društva Hrvatski Telekom d.d. i o njemu ovisnih društava jesu pružanje elektroničko komunikacijskih usluga te projektiranje i izgradnja elektroničko komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Uz usluge nepokretne telefonije (pristup i promet nepokretnih telefonskih usluga te dodatne usluge nepokretne mreže), Grupa također pruža internetske usluge, usluge prijenosa podataka (najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM) te usluge pokretnih telefonskih mreža GSM i UMTS.

Nastanak i povijest

Hrvatski Telekom d.d. (HT d.d. ili Društvo) dioničko je društvo u većinskom vlasništvu društva Deutsche Telekom AG (DTAG). Osnovano je 28. prosinca 1998. godine u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, kojim je poslovanje prijašnjeg poduzeća Hrvatske pošte i telekomunikacija (HPT s.p.o.) razdvojeno i preneseno na dva nova dionička društva: HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT d.d.) i HP-Hrvatska pošta d.d. (HP d.d.). Društvo je započelo s poslovanjem 1. siječnja 1999. godine.

Sukladno odredbama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. (NN br. 65/99 i br. 68/01), 5. listopada 1999. godine Republika Hrvatska prodala je 35% dionica društva HT d.d. društvu DTAG, a 25. listopada 2001. godine DTAG je kupio dodatnih 16% dionica društva HT d.d. i tako postao većinski dioničar s 51% dioničkog udjela. Vlada Republike Hrvatske prenijela je 17. veljače 2005. godine 7% dionica HT-a d.d. na Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u skladu sa Zakonom o privatizaciji HT-a d.d. (NN br. 65/99 i br. 8/2001).

U 2002. godini HT mobilne komunikacije d.o.o. (HTmobile) osnovane su kao zasebna pravna osoba i ovisno društvo u potpunom vlasništvu HT-a d.d. za pružanje pokretnih telekomunikacijskih usluga. HTmobile je s poslovnom aktivnošću započeo 1. siječnja 2003. godine, a u listopadu 2004. službeno mijenja naziv u T-Mobile Hrvatska d.o.o. (T-Mobile).

Dana 1. listopada 2004. godine Društvo je promijenilo zaštitni znak u T-HT i time postalo dio globalne „T“ obitelji Deutsche Telekoma. Promjenu identiteta na korporativnoj razini pratilo je formiranje robnih marki dvaju zasebnih segmenata Grupe: poslovne jedinice za poslovanje nepokretne mreže T-Com, koja pruža veleprodajne, internetske i podatkovne usluge, te poslovne jedinice za poslovanje pokretnih komunikacija T-Mobile.

Grupa je u svibnju 2006. godine stekla 100% dionica društva Iskon Internet d.d., jednog od vodećih alternativnih operatora u Hrvatskoj.

Sukladno odredbama Zakona o privatizaciji HT-a d.d. (NN 65/99 i 68/01), Republika Hrvatska je 5. listopada 2007. prodala 32,5% od ukupnog broja redovnih dionica T-HT-a preko Inicijalne javne ponude (IPO), od čega 25% dionica hrvatskim građanima, a 7,5% dionica hrvatskim i inozemnim institucionalnim ulagačima.

Nakon prodaje dionica sadašnjim i prijašnjim zaposlenicima Hrvatskog Telekoma i Hrvatske pošte u lipnju 2008. godine, Vlada Republike Hrvatske smanjila je svoj udjel sa 9,5% na 3,5%, dok privatni i institucionalni ulagači drže 38,5% udjela.

U listopadu 2009. godine potpisan je sporazum o pripajanju društva T-Mobile Hrvatska društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Pripajanje je stupilo na snagu 1. siječnja 2010. i Grupa je organizirana u Poslovnu jedinicu za privatne korisnike i Poslovnu jedinicu za poslovne korisnike. Osim toga, 21. svibnja 2010. registrirano ime Društva je službeno promijenjeno iz HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. u Hrvatski Telekom d.d.

HT d.d. je 17. svibnja 2010. zaključio akviziciju Combisa d.o.o., proširujući time svoj doseg u pružanju informatičke programske podrške i usluga za bazu klijenata čiji raspon seže od malih poslovnih korisnika do državnih institucija.

U prosincu 2010. u skladu s evidencijom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Republika Hrvatska prenijela je 2,859,148 dionica Hrvatskog Telekoma d.d., što čini 3,5% temeljnog kapitala Društva, na vlasnički račun Umirovljeničkog fonda, čime prestaje biti prisutna u vlasničkoj strukturi Hrvatskog Telekoma d.d.

Informacije za investitiore

Gospodarsko okruženje i kretanje cijene dionice

Hrvatska se i u 2010. suočila s teškim gospodarskim uvjetima koji su se reflektirali na tržište kapitala. Recesija se zadržala u prvoj polovici godine, a određene naznake poboljšanja su se pojavile tek u trećem tromjesečju kroz porast BDP-a od 0,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ocrtavajući Hrvatsku kao „zemlju sa sporijim oporavkom gospodarstva“.

Gospodarski izazovi i dalje su prisutni. Procjene o kretanju BDP-a za cijelu 2010. godinu predviđaju pad od 1,5% i rast od samo 1,5% u 2011. Konstantne tenzije oko proračuna, visoka stopa nezaposlenosti, pad raspoloživog dohotka, usporavanje naplate potraživanja te značajni regulatorni i administrativni tereti nastavljaju opterećivati hrvatsko gospodarstvo, a prevladava i mišljenje da će ozbiljne i nužne reforme uslijediti tek nakon parlamentarnih izbora koji se očekuju pred kraj 2011.

Uz ovako duboku recesiju, i spor oporavak gospodarstva, hrvatsko tržište kapitala nastavilo je trpjeti, a uključivanje velikih stranih investitora je izostalo. Za očekivati je da će se povjerenje u hrvatsko gospodarstvo vratiti s njegovim ponovnim rastom i rješavanjem gore navedene problematike. Nadalje, Vladin plan o završetku Pristupnih pregovora s EU-om do lipnja 2011. i njezina čvrsta odluka vezana za borbu protiv korupcije, poslat će jasan signal da je hrvatsko tržište dobro mjesto za ulaganja.

Promet na Zagrebačkoj burzi je u 2010. ponovno pao za 22,3% i iako je hrvatski burzovni indeks CROBEX porastao 5,3% do kraja godine, dobit vrijednosti indeksa ostvarena do travnja bila je eliminirana kasnijim gubicima. Kao što je vidljivo iz donjeg grafikona , dobar dio rasta može se pripisati oporavku u prosincu, na koji je dijelom utjecalo veliko trgovanje dionicama INE, hrvatske naftne kompanije, nakon što je mađarski Mol objavio svoju javnu ponudu za stjecanje tih dionica i povećanje svoga vlasničkog udjela. Završivši godinu na 2.111 boda, porast CROBEX-a od 5,3% bio je niži od 16,4% porasta ostvarenog u 2009. Unatoč oporavku u 2009. i 2010., CROBEX je ipak izgubio 60% svoje vrijednosti u zadnje tri godine.

Kao značajna komponenta CROBEX-a, dionice T-HT-a gotovo su pratile indeks, završivši godinu s cijenom od 288,71 kunu što predstavlja porast od 5,2%. Povećanje cijene dionice u prvih nekoliko mjeseci bilo je odraz trgovanja na temelju očekivanja i kasnije objave izdašne dividende. Nakon isteka perioda kada kupljena dionica nosi i pravo na dividendu u travnju, trgovanje je bilo relativno stabilno do kraja godine kada je vrijednost dionica T-HT-a porasla zajedno s tržištem.

T-HT-ove dionice su nadmašile Dow Jones Euro Stoxx Telecommunications Index (vodeći indeks u sektoru telekomunikacija koji mjeri rezultate nekih od najvećih telekomunikacijskih kompanija u Europi) već drugu godinu za redom, ove godine za 2 postotna boda.

U listopadu, na 20.-oj godišnjoj konferenciji Zagrebačke burze, T-HT je dobio Nagradu za najbolje odnose s ulagačima u Hrvatskoj u 2010., koju dodjeljuje Poslovni dnevnik.

 

 

Dionice T-HT-a završile su godinu na razini od 288,71 HRK, što predstavlja povećanje od 5,2% u odnosu na 274,50 HRK - cijenu kojom su dionice završile 2009. godinu. Dionice su u 2010. godini dosegle najvišu zadnju cijenu od 332,84 HRK i najnižu zadnju cijenu od 253,10 HRK (izvor: Zagrebačka burza).

Iako je promet bio oko 15% niži nego 2009., T-HT-ova dionica je opet bila dionica kojom se najviše trgovalo na Zagrebačkoj burzi s prometom od 1,5 milijarda kuna, što predstavlja 25,8% vrijednosti dionica s kojima se trgovalo na Zagrebačkoj burzi u 2010. (2009.: 1,8 milijardi kuna, 23,7%).

Na dan 31.12.2010. T-HT je bio druga najveća kompanija na Zagrebačkoj burzi, s tržišnom kapitalizacijom od 23,6 milijarde kuna (3,2 milijarde eura), što predstavlja 16,8% vrijednosti ukupne kapitalizacije tržišta (izvor: Zagrebačka burza). INA je postala najveća kompanija na Zagrebačkoj burzi nakon porasta većeg od 90% tijekom godine da bi ostvarila tržišnu kapitalizaciju od skoro 32 milijarde kuna.

Prilikom zadnje revizije indeksa CROBEX-a udio dionice T-HT-a postavljen je na 15% indeksa.

Osim dionica T-HT-a koje su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, na Londonskoj burzi se trguje globalnim potvrdama depozitara (GDRs), a svaki GDR predstavlja jednu dionicu T-HT-a.

Politika dividendi

Politika dividendi Društva utvrđena je u prospektu za inicijalnu javnu ponudu u listopadu 2007.:

Buduća politika dividendi trebala bi izgledati tako da će bilo koje dividende izglasane i isplaćene u odnosu na bilo koju godinu koja slijedi nakon godine u kojoj je objavljena Ponuda (IPO) iznositi od 50% do 100% raspodjeljive dobiti Društva stečene u prethodnoj godini. Bilo koja godišnja dividenda ovisit će o ukupnom financijskom položaju Društva i njegovim potrebama za radnim kapitalom u relevantnom razdoblju (uključivat će, ali ne i ograničeno na poslovne izglede Društva, potrebe za novčanim sredstvima, financijske rezultate i druge čimbenike uzimajući u obzir pitanja oporezivanja i regulatorna pitanja, prakse plaćanja drugih europskih telekomunikacijskih operatora, kao i opću gospodarsku klimu).

Dividenda za financijsku godinu 2009.

Glavna skupština Društva odobrila je u travnju 2010. godine isplatu dividende dioničarima u iznosu od 2,788 milijarda kuna (34,05 HRK po dionici), što predstavlja omjer isplate dividende, u odnosu na ostvarenu neto dobit, od 138%. Dividenda je isplaćena u svibnju 2010.

Na kraju 2010. godine ovo je predstavljalo dividendni prinos od 11,8% na T-HT-ovu zadnju cijenu dionice od 288,71 HRK. Na temelju prosječne zadnje cijene dionice tijekom 2010. od 279,77 HRK, dividendni prinos iznosio je 12,2%.

Prijedlog dividende za financijsku godinu 2010.

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. predlažu distribuciju dividende dioničarima u iznosu od 1.863.783.056,60 kuna te raspodjelu 249.160,49 kune u zadržanu dobit.

Dividenda u iznosu od 22,76 kuna po dionici bit će isplaćena dioničarima upisanim u Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) na dan Glavne skupštine, planirane za 4. svibnja 2011. Dividenda će biti isplaćena 23. svibnja 2011.

U 2010. Vlada je ukinula krizni porez na plaće, mirovine i druga primanja koji je bio nametnut u kolovozu 2009. Kao posljedica toga, ovogodišnje dividende nisu oporezive.

Deutsche Telekom i dalje ostaje većinski dioničar sa 51% vlasničkog udjela, dok Fond hrvatskih branitelja i dalje drži 7%. U studenom 2010. Vlada Republike Hrvatske prenijela je svojih 3,5% udjela na Umirovljenički fond. Preostalih 38,5% dionica u rukama je privatnih i institucionalnih investitora.

Preko 230.000 hrvatskih građana posjeduje dionice T-HT-a što predstavlja 23,9% ukupnog dioničkog kapitala Društva.

Opće informacije o dionicama i GDR-ovima

 

Dionice:

ISIN: HRHT00RA0005

GDR-ovi prema Propisu S:

ISIN: US44330H2004

GDR-ovi prema Pravilu 144A:

ISIN: US44330H1014

 

 

Simbol dionice na Zagrebačkoj burzi:

HT-R-A

Simbol GDR-a na Londonskoj burzi:

THTC

PORTAL simbol uvrštenja za GDR
prema Pravilu 144A:

P443296108

 

 

Reuters:

THTC.L,  HT.ZA

Bloomberg:

THTC LI,  HTRA CZ

Broj dionica:

81.888.535

Rod:

Redovna dionica

Nominalni iznos:

100 kuna

 

Svaki GDR predstavlja jednu dionicu deponiranu kod skrbnika.

 

Depozitar za GDR-ove je:

Skrbnik je:

JPMorgan Chase Bank, N.A.,

Privredna Banka Zagreb

4 New York Plaza

Račkoga 6

13. kat

10000 Zagreb

New York

Hrvatska

New York 10004

 

Sjedinjene Američke Države

 

 

Odnosi s investitorima

 

Odnosi s investitorima

Tel.:

+385 1 49 12000

Hrvatski Telekom d.d

 

+385 1 49 11114

Savska cesta 32

 

+385 1 49 11884

10000 Zagreb

Fax.:

+385 1 49 12012

 

 

+385 1 49 11115

 

E-mail:

ir@t.ht.hr

Uprava

Ivica Mudrinić

Predsjednik Uprave i glavni direktor

Rođen je 1955. godine. Na Sveučilištu u Torontu 1978. godine diplomirao je elektrotehniku. Prvo zaposlenje dobio je u Odjelu razvoja proizvoda Motorola Communicationsa, a 1985. godine osnovao je vlastitu tvrtku MX Engineering Inc. Godine 1990. vratio se u Hrvatsku i uskoro postao savjetnikom predsjednika Republike za komunikacije. Već potkraj sljedeće godine imenovan je pomoćnikom ministra za pomorstvo, promet i veze, a 1992. resornim ministrom. Od 1994. godine obnaša i dužnost predsjednika Vijeća za telekomunikacije. Na dužnosti predsjednika Uprave Hrvatske radiotelevizije bio je od 1996. godine do 15. listopada 1998., kada je imenovan generalnim direktorom Hrvatske pošte i telekomunikacija. Nakon razdvajanja HPT-a, od 1. siječnja 1999., obnaša dužnost predsjednika Uprave Hrvatskog Telekoma.

Jürgen P. Czapran

Član Uprave i glavni direktor za financije

Rođen je 1952. godine. Po struci diplomirani ekonomist, karijeru je započeo 1979. godine u kompaniji Philips GmbH, gdje je više od 20 godina djelovao kao direktor, ponajviše na području potrošačke elektronike i komunikacije s korisnicima. Godine 2000. imenovan je izvršnim potpredsjednikom za kontroling u kompaniji T-Mobile International, a u prosincu 2004. godine postao je član Uprave i glavni direktor za financije T-Mobilea Hrvatska. Članom Uprave i glavnim direktorom za financije Hrvatskog Telekoma imenovan je 12. veljače 2007. U svibnju 2010. postao je predsjednik Nadzornog odbora Combisa.

Irena Jolić Šimović

Članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike

Rođena je 1969. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA studij na IEDC-u u Bledu, u Sloveniji. Prije dolaska Hrvatski Telekom radila je na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), u Ministarstvu mora, prometa i veza te u Ministarstvu povratka i useljeništva. Radila je kao izvršna direktorica za korporativnu strategiju i poslovni razvoj do kolovoza 2006. kada je imenovana glavnom direktoricom za ljudske resurse i članicom Uprave HT-a. Od listopada 2008. do prosinca 2009. godine obnašala je funkciju glavne operativne direktorice T-Coma.
Nakon restrukturiranja Grupe u siječnju 2010. postala je glavna operativna direktorica za poslovne korisnike odgovorna za prodaju, marketing, korisničke usluge, veleprodaju i ICT rješenja za poslovne korisnike.
U ožujku 2010., Irenu Jolić Šimović Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum) uvrstio je među Mlade globalne vođe (Young Global Leaders) u 2010., skupinu izuzetnih mladih vođa koji dijele predanost u oblikovanju globalne budućnosti.

Johan H.M. Busé

Član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike

Rođen je 1969. u Nizozemskoj, a odrastao je u Belgiji. Nakon završenog studija ekonomije karijeru je počeo u marketingu maloprodaje British Petroleuma u Belgiji i Nizozemskoj, a u T-Mobile dolazi 2000. godine na položaj direktora sektora razvoja poslovanja.
Od tada je bio na čelu nekoliko marketinških sektora T-Mobilea u Nizozemskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj. Od 2006. do 2008. godine obnašao je funkciju člana Uprave i glavnog direktora za marketing u T-Mobileu Hrvatska. Do preuzimanja funkcija u T-HT-u, bio je glavni direktor za marketing AXIS-a, kome je pomogao da postane 3G operator s najbržim rastom u Indoneziji.
G. Busé se 1. travnja 2010. vratio u Hrvatski Telekom kada je imenovan članom Uprave i glavnim operativnim direktorom za privatne korisnike, a odgovoran je za prodaju, marketing i korisničke usluge.

Branka Skaramuča

Članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse

Rođena je 1958. godine, a 1982. je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započela 1985. godine u farmaceutskoj tvrtki PLIVA, gdje je radila u Ljudskim resursima.
U 1989. imenovana je rukovoditeljicom marketinških komunikacija u dijelu FMCG portfelja, te je 1993. unaprijeđena na položaj direktorice Ljudskih resursa za Hrvatsku, a potom je bila direktorica Globalnih ljudskih resursa do veljače 2002. godine.
Hrvatskom Telekomu pridružila se 2002. kao članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse, a u ožujku 2004. imenovana je članicom Uprave i glavnom direktoricom za ljudske resurse društva T-Mobile Hrvatska. U rujnu 2008. Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma imenovao ju je članicom Uprave i glavnom direktoricom za ljudske resurse T-HT Grupe.

Božidar Poldrugač

Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije

Rođen je 1967. godine. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1992. godine, a magistrirao 2000. godine. Karijeru je započeo 1993. godine u Hrvatskoj pošti i telekomunikacijama te je sudjelovao u svim razvojnim aktivnostima implementacije prve GSM mreže u Hrvatskoj. Nakon razdvajanja HPT-a, karijeru je nastavio u Hrvatskom Telekomu, gdje je od listopada 1999. do listopada 2001. bio član Uprave i direktor za pokretne komunikacije. Dužnost glavnog tehničkog direktora pokretnih komunikacija HT-a obnašao je od listopada 2001. do 1. siječnja 2003., kada je osnovana tvrtka kćer - T-Mobile Hrvatska. Članom Uprave i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije Grupe imenovan je 13. ožujka 2007.

Naknade članovima Uprave u 2010. godini:

U 2010. godini Ivici Mudriniću, predsjedniku Uprave, isplaćena je fiksna plaća ugovorena u godišnjem bruto iznosu od 2.003.239 kuna, što je u prosjeku mjesečno iznosilo 83.337 kuna neto. Varijabilni dio, na temelju ostvarenih ciljeva za 2009. godinu, iznosio je 666.226 kuna neto. Isplata u skladu s MTIP-om za 2007. iznosila je 174.402 kune neto. Dohodak u naravi iznosio je 186.181 kunu za uporabu službenog vozila.

Ireni Jolić Šimović, članici Uprave, isplaćena je u 2010. godini fiksna plaća ugovorena u bruto iznosu od 1.520.870 kuna, u prosječnim neto mjesečnim iznosima od 62.139 kuna. Varijabilni dio, na temelju ostvarenih ciljeva za 2009. godinu i razmjerne isplate zbog porodiljskog dopusta, iznosio je 92.270 kuna. Isplata u skladu s MTIP-om za 2007. iznosila je 56.865 kuna neto. Dohodak u naravi iznosio je 154.190 kuna za uporabu službenog vozila.

Johanu Buseu, članu Uprave od 1. travnja 2010. godine, isplaćena je fiksna i varijabilna plaća ugovorena u godišnjem bruto iznosu od 1.509.363 kune. Dohodak u naravi iznosio je 300.804 kune za najamninu, osiguranje i uporabu službenog vozila.

Božidaru Poldrugaču, članu Uprave, isplaćena je u 2010. godini fiksna plaća ugovorena u godišnjem bruto iznosu od 1.391.269 kuna, u prosječnim neto mjesečnim iznosima od 59.985 kuna. Varijabilni dio, na temelju ostvarenih ciljeva za 2009. godinu, iznosio je 225.784 kune neto. Isplata u skladu s MTIP-om za 2007. iznosila je 71.424 kune neto. Dohodak u naravi iznosio je 172.697 kuna za uporabu službenog vozila.

Jürgenu P. Czapranu, članu Uprave, isplaćena je u 2010. godini fiksna i varijabilna plaća ugovorena u godišnjem bruto iznosu od 3.997.042 kune. Dohodak u naravi iznosio je 319.842 kune za najamninu, osiguranje i uporabu službenog vozila.

Branki Skaramuči, članici Uprave, isplaćena je u 2010. godini fiksna plaća ugovorena u godišnjem bruto iznosu od 1.351.554 kune, u prosječnim neto mjesečnim iznosima od 55.353 kune. Varijabilni dio, na temelju ostvarenih ciljeva za 2009. godinu, iznosio je 215.704 kune neto. Isplata u skladu s MTIP-om za 2007. iznosila je 96.555 kuna neto. Dohodak u naravi iznosio je 150.281 kunu za uporabu službenog vozila.

Nadzorni odbor

Guido Kerkhoff

dr. sc. Ivica Mišetić

predsjednik Nadzornog odbora

zamjenik predsjednika

dr. Steffen Roehn

Kathryn Walt Hall

član

članica

Fridbert Gerlach

dr. Lutz Schade

član do 21. travnja 2010.

član od 21. travnja 2010.

dr. Ralph Rentschler

Siegfried Pleiner

član

član do 21. travnja 2010.

Andreas Hesse

dr. Slavko Leban

član od 21. travnja 2010.

član

Josip Pupić

Juko Cikojević

član do 31. prosinca 2010.

član od 1. siječnja 2011.

 

Društvo je utvrdilo da predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Naknada zamjeniku predsjednika iznosi 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu, dok drugi članovi Nadzornog odbora primaju naknadu u iznosu od jedne prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Član Nadzornog odbora koji je istovremeno predsjednik Revizorskog odbora Nadzornog odbora prima naknadu od 1,5 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Član Nadzornog odbora koji je istovremeno član Revizorskog odbora Nadzornog odbora prima naknadu od 1,25 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Članu Nadzornog odbora koji je istovremeno član Odbora za naknade i imenovanja Nadzornog odbora isplaćuje se naknada od 1,25 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Sukladno politici DTAG-a, predstavnici DTAG-a ne dobivaju naknadu za članstvo u Nadzornom odboru. Članovima Nadzornom odbora nisu bili dani krediti.

Naknade članovima Nadzornog odbora u 2010. godini su sljedeće:

Budući da se naknade članovima Nadzornog odbora temelje na neto prosječnoj plaći isplaćenoj zaposlenicima Društva u prethodnom mjesecu, ovdje su prikazani samo bruto iznosi.

Izvješće Nadzornog odbora

Na temelju članka 263., stavak 3., i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 31. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d., Nadzorni odbor društva Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: »Društvo«), na dan izdavanja ovoga izvješća u sastavu g. Guido Kekhoff, predsjednik Nadzornog odbora, dr.sc. Ivica Mišetić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, dr. Steffen Roehn, dr. Lutz Schade, dr. Ralph Rentschler, g. Andreas Hesse, gđa. Kathryn Walt Hall, dr. Slavko Leban i g. Juko Cikojević, predstavnik radnika HT-a d.d., članovi Nadzornog odbora, podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru u poslovnoj godini 2010. i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne godine 2010.

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

Korporativni profil

Deutsche Telekom AG (u daljnjem tekstu: »DTAG«), je većinski dioničar s vlasničkim udjelom 51%. Republika Hrvatska prenijela je krajem studenoga 2010. godine 3,5 posto dionica na vlasnički račun Umirovljeničkog fonda. Nakon tog prijenosa Republika Hrvatska više ne posjeduje dionice Hrvatskog Telekoma d.d. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu »Fond«), dioničar je s udjelom 7,0%, a domaći i strani institucionalni ulagatelji posjeduju 38,5% dionica.

Dionice Društva uključene su u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva od 12. srpnja 2002. godine.

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze na dan 5. listopada 2007. godine. Globalne potvrde depozitara (GDR), od kojih svaka predstavlja jednu (1) dionicu HT-a, uvrštene su na tržište Londonske burze, na dan 5. listopada 2007. godine.

Na dan izdavanja ovoga izvješća Nadzorni odbor ima pet članova koji zastupaju Deutsche Telekom AG, jednog člana kojega je nominirala Republika Hrvatska, dva nezavisna člana i jednog člana kojega je imenovalo Radničko vijeće HT-a d.d.

Nadzorni odbor

Tijekom 2010. godine sastav Nadzornog odbora Društva mijenjao se na sljedeći način:

Članovi Nadzornog odbora, g. Fridbert Gerlach i g. Siegfried Pleiner, odstupili su sa svojih funkcija u Nadzornom odboru s učinkom od 21. travnja 2010. godine.

Dr. Lutz Schade i g. Andreas Hesse izabrani su članovima Nadzornog odbora 21. travnja 2010. godine.

G. Josip Pupić podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora, predstavnika radnika, s učinkom od 31. prosinca 2010. godine. Njegov nasljednik, imenovan od Radničkog vijeća, je od 1. siječnja 2011. godine g. Juko Cikojević.

Odbor za reviziju

Na dan izdavanja ovoga izvješća članovi ovog Odbora su g. Kay Nolden, predsjednik, dr.sc. Ivica Mišetić, član i g. Franco Musone Crispino, član.

G. Siegfried Pleiner je odstupio s funkcije člana Odbora za reviziju s danom 21. travnja 2010. godine, te je g. Franco Musone Crispino imenovan od Nadzornog odbora kao njegov nasljednik s učinkom od 30. travnja 2010. godine.

Odbor za imenovanja i naknade

Na dan izdavanja ovoga izvješća članovi ovog Odbora su g. Guido Kerkhoff, predsjednik, dr. Ralph Rentschler, član i gđa. Kathryn Walt Hall, članica.

Uprava

Na dan izdavanja ovoga izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova.

Promjene u sastavu Uprave bile su kako slijedi:

Potkraj 2010. godine Nadzorni odbor je razmatrajući mandate članova Uprave koji istječu krajem 2010. godine i početkom 2011. godine donio odluke kako slijedi:

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2010.

U 2010. godini održano je pet (5) sjednica Nadzornog odbora. Nadzorni je odbor nadzirao vođenje poslova Društva i obavljao druge poslove u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva.

O niže navedenim pitanjima Nadzorni odbor je dao svoju prethodnu suglasnost i glasovanjem izvan sjednice donio odgovarajuće odluke, kako slijedi:

Osim redovitih izvješća Uprave Društva o rezultatima i stanju poslovanja Društva i zajedničkih konzultacija o razvoju poslovanja, podrobnije se raspravljalo o sljedećim pitanjima, a Nadzorni je odbor dao odgovarajuće prethodne suglasnosti i preporuke:

U 2010. godini Odbor za reviziju Nadzornog odbora održao je 5 (pet) redovnih sjednica te raspravljao o raznim pitanjima, a poglavito o sljedećemu:

Prema raspoloživim informacijama, Odbor za reviziju zaključuje da u odnosu na financijsko izvještavanje, upravljanje rizikom, sustav upravljanja usklađenošću poslovanja, angažman unutarnje i vanjske revizije nema naznaka da sustav unutarnje kontrole ne funkcionira učinkovito.

U 2010. godini, Odbor za naknade i imenovanja započeo je proceduru postavljanja ciljeva za 2011. godinu i priprema proceduru za procjenu ostvarenja ciljeva u 2010. godini. Gore opisane promjene u članstvu Uprave također su bile na dnevnom redu Odbora za naknade i imenovanja.

Nadzorni odbor podupro je Upravu u naporima da zaštiti interese HT-a d.d. u Bosni i Hercegovini.

Rezultati ispitivanja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima

Uprava je Nadzornom odboru dostavila Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima (Izvješće ovisnog društva), sastavljeno prema člancima 474. i 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitog polaganja računa.

Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj (kalendarskoj) godini 2010., ostvareni ugovornim povezivanjem i drugim poduzetim pravnim radnjama, protekli su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena.

Revizor Društva, Ernst & Young d.o.o. Zagreb, izvijestio je o rezultatima svoje revizije i izdao sljedeću potvrdu o reviziji gore navedenog izvješća:

Mišljenje neovisnih revizora

Navod:

Proveli smo reviziju navoda Uprave, uključenih u priloženo Izvješće uprave društva Hrvatski Telekom d.d („HT“ ili „Društvo“) o odnosima s vladajućim i njime povezanim društvima („Izvješće“) za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2010. godine

Uprava je odgovorna za usklađenost HT-a sa zahtjevima članka 497 hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima koji uključuju prikazivanje u Izvješću svih transakcija koje je HT poduzeo u poslovnoj 2010. godini s vladajućim (Deutsche Telekom AG) i njime povezanim društvima zajedno s navodima Uprave da su sve transakcije i radnje navedene u Izvješću u opsegu redovnog poslovanja i da je Društvo za sve njih primilo odgovarajuću protučinidbu (naplatu ili dobra/usluge), bez nastanka štete za Društvo.

Naša je odgovornost izražavanje mišljenja o navodima Uprave o usklađenosti HT-a sa člankom 497 hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima na osnovu našeg pregleda.

Postupak pregleda proveden je u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima te je sukladno uključivao ispitivanje, na osnovu uzorka, dokaza o usklađenosti Društva sa navedenim zahtjevima i sukladno provođenje drugih procedura koje smo smatrali potrebnim u toj situaciji. Vjerujemo da je naš pregled pruža razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Naš pregled ne uključuje mišljenje o pravnim pitanjima vezanim za usklađenost Društva sa zahtjevima članka 497 hrvatskog Zakona o trgovačkim Društvima.

Po našem mišljenju, financijske informacije, prikazane u Izvješću za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2010. godine, su pravilno izvedene iz računovodstvenih evidencija i zapisa Društva i u skladu sa revidiranim financijskim izvješćima za godinu koja završava 31. prosinca 2010. godine, te je Uprava u Izvješću pravilno objavila svoje navode vezane uz prikazane financijske informacije prema zahtjevima članka 497 hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima.

Ovo mišljenje je namijenjeno isključivo za informaciju i korištenje Društvu za potrebe izvještavanja Nadzornom odboru društva HT d.d. vezano za usklađenost Društva sa zahtjevima članka 497 hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima. Mišljenje nije predviđeno za druge svrhe i ne smije biti korišteno od strane treće osobe za neke druge potrebe.

Ernst&Young d.o.o.
Zagreb
Republika Hrvatska

Slaven Đuroković

4. veljače 2011. godine

 

Kraj navoda.

Nadzorni odbor nema primjedbi na rezultate revizorskog ispitivanja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Nakon razmatranja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima, izjave Uprave i rezultata ispitivanja revizora, Nadzorni odbor izjavljuje da je Društvo, prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku poduzimanja pravnih poslova i radnji naznačenih u Izvješću Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete za Društvo.

Rezultati ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja Grupe T-HT i HT-a d.d. u poslovnoj godini 2010. i prijedloga odluke o uporabi dobiti

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, tvrtki Ernst & Young, za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe T-HT za 2010. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe T-HT za 2010. godinu, da je Društvo u 2010. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe T-HT za poslovnu godinu 2010.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirana financijska izvješća koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljena revidirana financijska izvješća, čime se ona smatraju utvrđenima od Uprave i Nadzornog odbora te će se predočiti Glavnoj Skupštini.

Nadzorni odbor razmotrio je izvješće o stanju poslovanja Grupe T-HT i HT-a d.d. za poslovnu godinu 2010. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadalje, Nadzorni odbor nema primjedbi na izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru gore navedenog Izvješća. Nadzorni odbor nema primjedbi na navode iznesene u odgovorima na priloženi upitnik koji se ispunjava sukladno zahtjevu Zagrebačke burze, te ističe da su odgovori na ovaj upitnik prema njihovom najboljem saznanju istiniti u cijelosti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Stoga Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave da se dio neto dobiti Društva u iznosu od 1.863.783.056,60 kuna upotrijebi za isplatu dividende dioničarima, i to u iznosu od 22,76 kuna po dionici, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 249.160,49 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o prihodima te o organizacijskim i drugim promjenama vezanima za vođenje poslova Društva.

Nadzorni je odbor analizirao ostvarivanje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike Društva za 2010. godinu.

Analizirajući izvješća Uprave Društva te prateći kretanje financijskih pokazatelja, ocijenjeno je da određeni planirani parametri nisu ostvareni u punom opsegu, ali svejedno su Društvo i cijela T-HT Grupa uspješno održali svoj vodeći položaj na hrvatskome tržištu telekomunikacija u 2010. godini, usprkos jakoj konkurenciji i ozbiljnom i nastavljenom usporavanju hrvatskoga gospodarstva.

Osim financijskih rezultata za 2010. godinu, Nadzorni je odbor razmotrio i suglasio se s poslovnom politikom Društva za 2011. godinu.

Slijedom svega navedenoga Nadzorni će odbor dostaviti ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini Glavnoj skupštini Društva.

Guido Kerkhoff
predsjednik Nadzornog odbora

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) je, u skladu sa člankom 250b. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), izradilo Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010. koje obuhvaća Godišnje izvješće o stanju Društva i Konsolidirano godišnje izvješće o stanju Društva (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće), kao i Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

S obzirom na činjenicu da su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo primjenjuje izmijenjeni i nadopunjeni Kodeks korporativnog upravljanja objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr), a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2011. godine.

Društvo se pridržava odredbi Kodeksa uz iznimku onih odredbi čija primjena u danom trenutku nije praktična. Spomenute iznimke su sljedeće:

Unutarnji nadzor i upravljanje rizicima

Odbor za reviziju Nadzornog odbora Društva ustanovljen je 2002. godine. Njegove glavne odgovornosti su priprema i nadzor provedbe odluka Nadzornog odbora Društva vezano uz kontroling, podnošenje izvješća i reviziju unutar Društva. Izmjene i dopune opisa odgovornosti Odbora za reviziju usvojene su u studenome 2006. godine, zadnje izmjene i dopune u 2008. godini, i usuglašene sa zakonom Sarbanes Oxley i Zakonom o reviziji Republike Hrvatske. Odbor za reviziju nadgleda provođenje revizija u Društvu (unutarnjih i vanjskih), raspravlja o određenim pitanjima na koje ga upozore revizori ili Rukovodstvo te savjetuje Nadzorni odbor. Odbor za reviziju odgovoran je za osiguravanje objektivnosti i vjerodostojnosti informacija i izvješća koja se podnose Nadzornom odboru.

U svojem djelovanju Odbor za reviziju ovlašten je:

Korporativna unutarnja revizija Društva izvršava funkciju neovisne revizije i kontrole u ime Uprave Društva i informira menadžere kroz sveobuhvatna izvješća o provedenoj reviziji (nalazima i prijedlozima poboljšanja). Provođenje godišnjeg programa revizije pridonosi minimiziranju rizika i unapređenju efikasnosti poslovanja. Zadnje ažuriranje Priručnika za reviziju Korporativne unutarnje revizije Društva izvršeno je u prosincu 2009. godine.

Korporativna unutarnja revizija financijskog izvješćivanja osigurava vjerodostojnost financijskih izvješća Društva kroz:

Značajni imatelji dionica u Društvu

Većinski vlasnik Društva je Deutsche Telekom AG koji u svom vlasništvu ima 51 posto dionica. Republika Hrvatska prenijela je 30. studenog 2010. godine 3,5 posto dionica na vlasnički račun Umirovljeničkog fonda. Nakon tog prijenosa Republika Hrvatska više ne posjeduje dionice Hrvatskog Telekoma d.d. Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata posjeduje 7,0 posto dionica, dok je 38,5 posto dionica u vlasništvu građana Republike Hrvatske te domaćih i stranih institucionalnih ulagatelja.

Predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma d.d. g. Ivica Mudrinić posjeduje ukupno 4.569 dionica, g. Jürgen P. Czapran, član Uprave Hrvatskog Telekoma d.d., posjeduje ukupno 185 dionica, gđa. Branka Skaramuča, članica Uprave Hrvatskog Telekoma d.d., posjeduje ukupno 200 dionica, gđa. Irena Jolić Šimović, članica Uprave Hrvatskog Telekoma d.d., posjeduje ukupno 45 dionica, g. Josip Pupić, član Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. (predstavnik radnika, do 31. prosinca 2010. godine), posjeduje ukupno 1.069 dionica, dr.sc. Ivica Mišetić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d., posjeduje ukupno 63 dionice i g. Juko Cikojević, član Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. (predstavnik radnika, od 1. siječnja 2011. godine), posjeduje ukupno 263 dionice.

Imenovanje i djelovanje članova Uprave i izmjena Statuta

Članove Uprave i njezinog predsjednika imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Njihov mandat traje najviše do pet godina nakon čega mogu biti iznova imenovani. Sukladno Statutu Društva, Uprava se sastoji od pet do sedam članova. Uprava se trenutno sastoji od šest članova: Predsjednik Uprave i glavni direktor; Član Uprave i glavni direktor za financije (CFO); Član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike (COO Residential); Član Uprave i glavni operativni direktor za poslovne korisnike (COO Business); Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTO/CIO) i Član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse (CHRO).

Nakon pripajanja društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu Hrvatski Telekom d.d., Društvo od 1. siječnja 2010. godine pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge kao jedno Društvo, organizirano u dvije poslovne jedinice, Poslovnu jedinicu za privatne korisnike i Poslovnu jedinicu za poslovne korisnike.

Za predlaganje Glavnoj skupštini izmjena Statuta, Upravi je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlasti članova Uprave

Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva s time da je za određena pitanja i odluke potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Statutom je uređeno da Društvo mogu zastupati bilo koja dva člana Uprave.

Uprava je ovlaštena odlukama Glavne skupštine iz 2009. i 2010. godine da stječe dionice Društva, s čim u vezi je Nadzorni odbor dao prethodnu suglasnost za početak procesa stjecanja i raspolaganja dionicama Društva u skladu sa ovlaštenjem danim gore navedenim odlukama Glavne skupštine. Tijekom 2009. i 2010. godine nije stečena ni jedna dionica Društva.

Sastav i djelovanje Nadzornog odbora

Sukladno odredbama Statuta Društva, Nadzorni odbor sastoji se od devet članova. Osam članova izabire Glavna skupština, a jednoga imenuju zaposlenici Društva. Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije, dugoročno zaduživanje ili važna imenovanja potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je ustrojio Odbor za naknade i imenovanja i Odbor za reviziju.