Glavna financijska obilježja - IFRS HT računovodstvene politike

T-HT GRUPA

Glavna obilježja poslovanja

Prezentacija podataka u Godišnjem izvješću

Osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, pojam “T-HT Grupa” ili “Grupa” ili “T-HT” označava društvo Hrvatski Telekom d.d. zajedno s njegovim ovisnim društvima.

Pojam „HT“ ili „Društvo“ odnosi se na društvo Hrvatski Telekom d.d.

Nakon pripajanja T-Mobilea d.o.o. društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (od 21. svibnja 2010. Hrvatski telekom d.d.) koje je stupilo na snagu 1. siječnja 2010. godine, Grupa je organizirana u dvije poslovne jedinice: Poslovnu jedinicu za poslovne korisnike i Poslovnu jedinicu za privatne korisnike.

Stoga se pojam “T-Mobile” odnosi na poslovne aktivnosti koje je u prethodnim razdobljima obavljao T-Mobile Hrvatska d.o.o., ovisno društvo u potpunom vlasništvu Društva koje je prestalo postojati na dan 1. siječnja 2010. godine.

Pojam “T-Com” odnosi se na poslovne aktivnosti, uključujući nepokretnu mrežu, veleprodaju, širokopojasne usluge, podatkovne usluge, internetske usluge i ICT rješenja, koje je u prethodnim godinama obavljala Poslovna jedinica Društva T-Com.

Zbroj financijskih rezultata ta dva poslovna područja nije jednak ukupnim financijskim rezultatima Grupe zbog međusobnih transakcija između poslovnih područja.

Pojam „Iskon“ odnosi se na Iskon Internet d.d., ovisno društvo u potpunom vlasništvu Društva koje čini dio poslovne jedinice T-Com.

Pojam „Combis“ odnosi se na Combis, usluge integracije informatičkih tehnologija d.o.o., ovisno društvo u potpunom vlasništvu Društva koje čini dio poslovne jedinice T-Com.

Naziv “Agencija” odnosi se na Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije, nacionalno regulatorno tijelo.