profil grupe

T-HT središnjica

T-HT Grupa

T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje više od 1,2 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u pokretnoj mreži te oko 630.000 širokopojasnih priključaka.

Strategija

Misija i vizija T-HT Grupe

Strateški fokus ostaje na razvoju širokopojasnih usluga i usluga s dodanom vrijednošću kao dodatku i nadopuni našoj osnovnoj telekomunikacijskoj ponudi.


Uprava

Uprava T-HT-a

Biografije predsjednika i članova uprave Hrvatskog Telekoma d.d.

Povijest

Ključni datumi

Od 1999. do danas Hrvatski Telekom d.d. niže poslovne uspjehe, transformirajući se iz telekomunikacijske tvrtke u suvremenu multidisciplinarnu kompaniju.

Pravo puta

Pravo puta

Javni poziv vlasnicima nekretnina i upraviteljima općeg dobra.

Press

22.07.2014.

HT: Usluge u naprednim tehnologijama za vodeće europske telekome

18.07.2014.

Samo u ponudi HT-a top tablet Samsung Galaxy Tab S

© Hrvatski Telekom, 2014.